To medlemmer av Telenors konsernledelse fristilles midlertidig fra sine arbeidsoppgaver

Som et resultat av at Telenor har engasjert Deloitte for en gjennomgang av Telenors oppfølging og håndtering av eierskapet i VimpelCom, har selskapet i dag midlertidig fristilt finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen.

VimpelCom, der Telenor eier en minoritetspost, er under etterforskning av nederlandske og amerikanske myndigheter for sin virksomhet i Usbekistan. Telenor er et vitne i den pågående etterforskningen, og har utdelt informasjonen de etterforskende myndighetene har bedt om.

«Vi har ingen grunn til å tro at våre ledere har vært involvert i den påståtte korrupsjonen i VimpelCom. Dette er betrodde ledere med solid bakgrunn i Telenor. Nå stilles det likevel spørsmål om hvordan Telenor har håndtert bekymringer knyttet til VimpelComs investering i Usbekistan. For å undersøke dette har styret iverksatt flere tiltak, inkludert en uavhengig gjennomgang som utføres av Deloitte. For at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved den uavhengige granskingen, har vi kommet til en felles enighet om at Richard og Pål midlertidig fristilles fra sine ansvarsområder inntil det foreligger klarhet i fakta,» sier Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

Richard Aa og Pål Wien Espen ønsker i denne situasjonen å presisere at de har bidratt til at bekymringer om VimpelComs investeringer i Usbekistan er tatt videre på korrekt måte.

Telenor har utnevnt Morten Karlsen Sørby til midlertidig Finansdirektør for konsernet. Karlsen Sørby er konserndirektør i Telenor og har bred bakgrunn fra flere lederstillinger i selskapet. Han har sittet som styremedlem i VimpelCom siden februar 2015, en rolle han nå trer ut av. I henhold til VimpelComs vedtekter vil Telenors nominerte styremedlem Gunnar Holt representere to stemmer i VimpelComs styre.

Aa og Espen beholder sin lønn og andre betingelser i perioden.

Telenor kan av hensyn til den pågående etterforskningen av VimpelCom ikke gi detaljer knyttet til saken.

Contact:

Glenn Mandelid, (+47) 926 61 300

Atle Lessum, (+47) 415 05 645