Tilbake til vekst

(Fornebu, 20. juli 2021) «Telenor rapporterer vekst i andre kvartal drevet av sterke resultater i Norden kombinert med en økning i databruk og kundevekst i de asiatiske markedene. Organiske abonnements- og trafikkinntekter økte med 2 prosent. Kombinert med god operasjonell kontroll og fortsatt god fremdrift innenfor moderniseringen av selskapet bidro dette til en organisk vekst i EBITDA på 4 prosent.

I Norge kompenseres nedgangen i kobberinntekter av vekst i fiber, FWA og mobilinntekter. Vekst i kundebasen i Sverige bidro positivt til stabilisering av abonnements- og trafikkinntektene. Finland og Danmark leverer sterke resultater også i dette kvartalet, med vekst i både inntekter og EBITDA.

I Asia er vårt mål å styrke posisjonen i markedene vi er til stede i, og posisjonere oss for fremtidig vekst. Avtalen om å fusjonere Celcom og Digi i Malaysia ble undertegnet i andre kvartal og er et viktig skritt mot å skape en ledende operatør i landet. Vårt mål er å betjene dataveksten i Asia. I dette kvartalet bidrar økt etterspørsel etter mobildata til økte inntekter i både Bangladesh og Pakistan. En positiv utvikling i innenlandsmarkedet i Thailand stabiliserer topplinjen til tross for innvirkningen fra en ny COVID-19-bølge.

8. juli kunngjorde Telenor en avtale om å selge Telenor Myanmar. Situasjonen i landet har forverret seg de siste månedene, som har gitt utfordringer knyttet til ansattsikkerhet, regulatoriske forhold og vårt ansvar for å drive etter god internasjonal forretningspraksis. Det har ikke vært en lett beslutning. Vår forpliktelse til å drive etter våre verdier og prinsipper for ansvarlig forretningsdrift er grunnen til at vi mener dette salget er den best mulige løsningen i denne situasjonen.

Første halvår 2021 er bak oss og vi har levert et sterkt resultat for andre kvartal. Derfor oppjusterer vi forventningene for 2021. Vi forventer nå en organisk abonnements- og trafikkinntektsvekst på 0-1 prosent og en organisk EBITDA-vekst på 0-2 prosent. Investeringsnivået ventes å utgjøre 15-16 prosent av inntektene.»

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA* Andre kvartal Første halvår År
(NOK i millioner) 2021 2020 2021 2020 2020
Driftsinntekter 27 158 28 978 54 675 58 109 115 839
Organisk inntektsvekst (%) 3,3 -4,8 1,3 -2,2 -2,7
Abonnements- og trafikkinntekter 20 327 22 005 40 844 44 228 87 147
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) 2,1 -4,5 -0,4 -2,1 -2,6
EBITDA før andre inntekter og kostnader 12 353 13 175 24 562 26 175 52 347
Organisk EBITDA-vekst (%) 3,6 0,2 1,4 0,4 1
EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%) 45,5 45,5 44,9 45 45,2
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 2 188 4 428 -1 701 5 125 17 341
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 4 377 3 688 8 063 6 680 15 811
Totale investeringer 6 073 3 721 10 298 7 019 21 152
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 2 126 3 995 5 117 6 659 12 542
Total fri kontantstrøm 2 121 3 579 5 955 7 353 20 855
Mobilabonnenter – endring i kvartalet / totalt (millioner) 1,7 -3,4 170,3 158,9 165,5

*Med virkning fra andre kvartal 2021 vil Telenor Myanmar bli behandlet som en eiendel holdt for salg, se note 3. De relevante tallene i tabellen over og ellers i kvartalsrapporten er derfor ikke medregnet Telenor Myanmar.

Sammendrag av andre kvartal 20211)

  • Antall abonnenter for konsernet økte med 1,7 millioner. Abonnementsmassen endte på 170 millioner ved utgangen av kvartalet.
  • Abonnements- og trafikkinntekter økte med 2 prosent på organisk basis. Totale driftsinntekter endte på 27,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 1,8 milliarder kroner.
  • Valutajusterte driftskostnader ble redusert med 0,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 1 prosent. Rapporterte driftskostnader ble redusert med 0,9 milliarder kroner.
  • EBITDA før andre poster økte med 2 prosent som følge av økningen i abonnements- og trafikkinntekter. Rapportert EBITDA før andre poster endte på 12,4 milliarder kroner og EBITDA-marginen var på 45 prosent.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,4 milliarder kroner, som gjorde at driftsinvesteringene utgjorde 16 prosent av inntektene.
  • Rapporterte nettoinntekter var på 2,2 milliarder kroner.
  • Total fri kontantstrøm var på 2,1 milliarder kroner.
  • I juni utbetalte Telenor ASA den første transjen av utbytte til aksjonærer for 2020. Det utgjorde 6,7 milliarder norske kroner, tilsvarende 5,0 kroner per aksje.
  • Gjeldsgraden økte til 2,0x ved slutten av første kvartal, fra 1,8x ved slutten av foregående kvartal, hovedsakelig som følge av utbyttebetalingen i juni og at Telenor Myanmar blir behandlet som eiendel holdt for salg.
  • 8. juli 2021 kunngjorde Telenor ASA en avtale om å selge Telenor Myanmar. Som følge av transaksjonen er Telenor Myanmar behandlet som en eiendel holdt for salg i selskapets regnskap.

1)Vennligst se side 28 for beskrivelse av alternative resultatmålinger.

Pressekontakt:

Tormod Sandstø, Informasjonssjef, Telenor ASA
+47 90 94 32 15 | Tormod.Sandsto@telenor.com