Telenors styreleder fratrer

Harald Norvik, styreleder i Telenor ASA, har i dag informert styret om at han trekker seg.

”Nærings- og handelsminister Trond Giske, som representant for majoritetseieren i Telenor, har i dag uttrykt manglende tillit til Telenors styreleder, som følge av min håndtering av TV2-saken i januar i år. Jeg har derfor valgt å fratre som styreleder i Telenor”, sier Harald Norvik.

Harald Norvik fortsetter som styreleder inntil en ny styreleder har blitt valgt av Bedriftsforsamlingen. Norvik har vært styreleder i Telenor siden 31. mai 2007.