Telenors nye THOR 5-satellitt skutt opp

En vellykket oppskyting av Telenor Satellite Broadcastings nye geostasjonære kringkastingssatellitt THOR 5 ble gjennomført mandag.

Satellitten ble skutt opp fra Baikonur Cosmodrome i Kazakhstan kl 12.34 norsk tid mandag 11. februar og oppskytingen ble erklært som vellykket etter at satellitten som planlagt skilte endelig lag fra den russiske raketten Proton Breeze M klokken 21.56 samme dag.

“Jeg er veldig glad for at THOR 5-oppskytingen ble vellykket,” sier Cato Halsaa, leder for Telenor Satellite Broadcasting. “Jeg vil gjerne takke våre samarbeidspartnere Orbital for gjennomføringen av hele THOR 5-programmet og ILS for en vellykket oppskyting.”

Flere kringkastingstjenester for Europa

THOR 5-satellitten skal nå gjennomgå omfattende tester i rommet før den flyttes til sin endelige geostasjonære posisjon i 1 grad vest og starter opp kommersielle tjenester. Fra 1 grad vest vil THOR 5 overta alle de kringkastingstjenestene som Thor II nå ivaretar og samtidig gi tilleggskapasitet som både tillater større vekst i Norden og utvidelser mot Sentral-og Øst-Europa.

Første satellitt i programmet for erstatninger og utvidelser

THOR 5 er den første nye satellitten som blir skutt opp i Telenor Satellite Broadcastings program for å erstatte og utvide satellittkapasitet, med en total investeringsramme på 2,5 milliarder kroner. Når programmet er sluttført vil Telenor ha doblet sin satellittkapasitet i en grad vest, og lagt grunnlag for både organisk vekst og ekspansjon.

Økt behov for kapasitet

“Satellittprogrammet for erstatning og utvidelse viser tydelig Telenors forpliktelser overfor satellittindustrien og vår sterke tro på at satellitter vil fortsette å spille en viktig rolle som distributør av TV-underholdning,” sier Cato Halsaa, leder for Telenor Satellite Broadcasting. “Drevet av HDTV, nye nisjekanaler og ekspansjon i vekstmarkedene øker behovet for høykapasitets distribusjon og med våre nye satellitter blir vi stand til å støtte framtidig vekst hos våre kunder i Europa.”

Bilde- og bakgrunnsmaterial

Bakgrunnsmateriale, med faktaark og levende bilder er tilgjengelig gjennom vårt ” Broadcast room ” på (brukerkonto/registrering kreves for nedlasting). Ytterligere materiale om THOR 5 med høyoppløselige bilder av oppskytingen er tilgjengelig på www.telenorsbc.com .

Ytterligere informasjon:

Glenn Mandelid

Kommunikasjonsdirektør

Telenor Broadcast

Tlf.: (+47) 92 66 13 00

Epost: glenn.mandelid@telenor.com

About Telenor Broadcast Holding

Telenor Satellite Broadcasting is part of Telenor Broadcast, one of the three core businesses of Norway’s leading communications operator, Telenor ASA. Telenor Satellite Broadcasting provides extensive television broadcasting services for distribution, contribution and occasional applications to all the Nordic Broadcasters and many other broadcasters throughout Europe, using its hybrid network comprised of (three) satellites, terrestrial circuits and earth stations. Additionally, it provides fixed satellite communication and uplinking services for data and remote Internet applications together with VSAT and broadband services in Europe and the Middle East. Visit the company’s website at www.telenorsbc.com .

About THOR 5

THOR 5 is based on Orbital’s STAR 2 satellite platform. THOR 5 will provide Ku-band fixed telecommunications and direct-to-home television broadcasting services from Telenor’s 1 degree West Longitude orbital location. THOR 5 will have 24 transponders with three times more payload power (3.6 kilowatts payload power) compared to the current THOR II satellite, which it will replace. THOR 5 will weigh approximately 1,960 kg at launch and will improve Telenor’s service coverage in the Nordic countries and Europe. The total investment frame for THOR 5 is 1.2 bn NOK including satellite launch, insurance, upgrading of ground systems and project costs.