Telenor undertegner lisensavtale i Myanmar

Telenor har i dag undertegnet en avtale med regjeringen i Myanmar om en landsdekkende telekommunikasjonslisens. Lisensen omfatter frekvenser i 900MHz og 2,1GHz-båndene og gjelder i 15 år. Telenor tar sikte på å bygge ut tilgjengelig og rimelig mobilkommunikasjon til innbyggerne i Myanmar og vil lansere tjenester innen åtte måneder.

– Myanmars befolkning er klare for mobiltjenester i verdensklasse, og Telenor er klare for å levere dem, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

– Vi har passert en milepæl med undertegningen av denne landsdekkende lisensavtalen med regjeringen i Myanmar. Dette markerer starten på en spennende reise i Myanmars utvikling, som Telenor vil støtte gjennom å levere mobiltjenester i verdensklasse og drive ansvarlig forretningspraksis av høy standard, slik vi gjør i alle våre markeder, sier Baksaas.

Med en befolkning på rundt 60 millioner der mindre enn ti prosent har tilgang til mobile tjenester, representerer Myanmar en god forretningsmulighet for Telenor. Telenor-konsernet vil bygge på sin globale og regionale erfaring i å etablere Telenor Myanmar som en sterk massemarkedsoperatør.

Det var rekordstor interesse for lisensutlysningen i Myanmar der mer enn 91 selskap meldte interesse for å delta. Etter den første utvelgelsen startet Telenor forhandlinger med myndighetene for å sluttføre prinsippdetaljene i rammeverket.

– Lisensen er et resultat av en omfattende prosess med regjeringen i Myanmar og med internasjonale organisasjoner. Den fremstår nå som et akseptabelt rammeverk som vi langt på vei tror vil gi den nødvendige langsiktige forutsigbarhet som Telenor forventer når vi starter opp virksomheten i Myanmar, sier Sigve Brekke, konserndirektør og leder av Telenors virksomhet i Asia.

For å sikre rask utrulling har Telenor allerede utnevnt en ledergruppe og har startet rekruttering av ansatte på alle nivåer. I dag har selskapet rundt 150 ansatte og forventer å ha rundt 1.000 ansatte innen utgangen av 2014.

– Vi fokuserer på en rask utrulling av nettet og på å etablere et omfattende distribusjonssystem for å gjøre tjenestene lett tilgjengelig for befolkningen. Gjennom å tilby produkter som gir fremragende kundeopplevelser tar vi sikte å skape lojalitet og tillit hos våre kunder i Myanmar, sier Petter Furberg, leder av Telenor Myanmar.

Telenor vil bygge et toppmoderne mobilnett og planlegger å dekke 90 prosent av befolkningen i Myanmar i løpet av fem år. Tale- og datatjenester over 2G og 3G vil bli kommersielt tilgjengelig som en del av Telenors åpningstilbud og vil sikre kundene god talekvalitet og høyhastighets datatilknytning.

Telenor tar sikte på å nå positiv EBITDA (driftsresultat før rentekostnader, avskrivninger og skatt) i Myanmar innen tre år etter lisenstildeling. Total investeringsramme, definert som lisensavgift pluss akkumulerte tap inntil oppnådd positiv operasjonell kontantstrøm, forventes å bli rundt en milliard USD. Av dette utgjør lisensbeløpet USD 500 millioner.

Analytiker- og pressekonferanse

Telenor vil i løpet av kort tid holde en presse- og analytikerkonferanse på Fornebu, på Telenor Expo Besøkssenter. Egen invitasjon vil bli sendt ut senere.

Kontaktperson:

Tor Odland
Informasjonssjef
Telenor Group Region Asia
E-post: tor.odland@telenor.com
Mobil: +66 82 479 4242

Glenn Mandelid
Informasjonssjef
Telenor Group
E-post: glenn.mandelid@telenor.com
Mobil: +47 92 66 13 00

Marianne Moe
Leder for Investor Relations
Telenor Group
E-post: marianne.moe@telenor.com
Mobil: +47 91 61 76 31