Telenor tilbyr rimelig dataroaming på utenlandsreiser

Telenor lanserer en ny roamingmodell for hele konsernet i et forsøk på å eliminere høye og uforutsigbare kostnader ved mobil databruk i utlandet. Modellen vil bli innført gradvis i de ulike delene av selskapet, og starter med Europa i 2015.

– Vi ønsker å oppmuntre kundene våre til å bruke datatjenester på sine reiser i utlandet, uansett hvor de er. Det bør ikke være slik at Telenor-kunder slutter å bruke mobile datatjenester også når de er i utlandet. Overgangen fra tale til data er i full gang, og vi må kunne tilby rimelige, enkle og forutsigbare datatjenester til kunder som er ute på reise. Jeg er glad for å kunne fortelle at Telenor nå vil ta en ledende rolle innenfor dette området, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Med et mål om å øke dataroamingbruk til 80 % over to år

I mange deler av verden er det vanlig at kunder som reiser til utlandet, rett og slett slår av dataroaming på grunn av høye og varierende dataroamingpriser, som igjen har gitt uforutsigbare regninger. Nesten halvparten av EU-borgerne sier de ikke vil bruke mobildata i utlandet, ifølge tall fra EU-kommisjonen. Rundt 90 prosent begrenser bruken av grunnleggende tjenester som e-post, mens over 25 prosent foretrekker å slå smarttelefonen helt av i utlandet.

Denne statistikken er også synlig i Telenors tall. Per i dag bruker bare ca. 30 prosent av Telenors europeiske databrukere dataroaming på utenlandsreiser. Telenor-konsernet har som mål å øke dataroamingbruken i sine europeiske markeder til 80 prosent eller mer innen utgangen av 2017.

Telenors roamingpakker er basert på tre pilarer:

  • Overkommelighet (overkommelige og forutsigbare priser, det skal ikke være nødvendig å slå av dataroaming)
  • Kostnadskontroll (ingen overraskelser, med faste prispakker vet du hva du betaler)
  • Enkelhet (pristak og kjente priser per dag og geografisk sone, bare differensiert etter tre soner i verden – og med fast påfylling ved behov)

Telenor Sverige er det første selskapet i Telenor til å lansere en ny dataroamingpakke. Fra januar tilbyr Telenor svenske forbrukere en datapakke på 100 MB per dag for 29 svenske kroner (EUR 3,1). Pakken dekker hele Europa. Dette betyr at en svensk kunde som reiser til Barcelona i én uke, vil få 700 MB for ca. 200 svenske kroner. Til sammenligning gir det lovbestemte pristaket i EU på EUR 0,20/MB en pris på 1300 svenske kroner. Telenor Norge er ventet å bli den neste av Telenors forretningsenheter som introduserer nye dataroamingpakker, med planlagt lansering i løpet av andre kvartal.

– Det er på tide vi gjør en virkelig innsats for å gjøre roaming attraktivt for kundene våre. Roaming er essensen av hva mobilkommunikasjon handler om – å være mobil. Vi tror også at Telenor vil dra nytte av dette – når kundene slår av dataroaming, betyr det tapte inntekter. Vi vil fortsette å være nyskapende, finne attraktive løsninger og sette våre 186 millioner kunder i fokus for beslutningene vi tar, sier Baksaas.

– Når en av Telenors kunder bruker dataroaming i utlandet, bruker kunden nettverket til en annen operatør, noe Telenor i sin tur må betale for i henhold til roamingprisene i engrosmarkedet. Bransjen må derfor også jobbe med å redusere engrosprisene og etablere engrosmodeller som stimulerer til økt roamingtrafikk, avslutter Baksaas.

Kontakt
Meera Bhatia
Kommunikasjonssjef
Mobile: +47 468 44 959