Telenor samler virksomheten i Asia under Jørgen C. Arentz Rostrup

Ved å samle markedene i Asia under én enhet, styrker Telenor fokuset på vekst- og moderniseringsagendaen, og posisjonerer seg samtidig for nye muligheter i regionen. Jørgen C. Arentz Rostrup blir ny leder for Asia 1. mai 2020.

Tone H. Bachke blir ny finansdirektør i Telenor når Rostrup tiltrer ny stilling i Asia

– Asia fortsetter å være en vekstmotor for Telenor Group. Utviklingen i Asia har gjort at modenhetsnivået i de ulike markedene har blitt likere, og det er derfor ikke lenger naturlig å dele den asiatiske virksomheten våre i to enheter. Ved å forene disse markedene til én asiatisk enhet og bygge en sterkere tilstedeværelse i Asia, er vi bedre rustet til å fullt ut realisere potensialet i hele regionen og gripe muligheter for vekst, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

– Jørgen har vært uvurderlig i arbeidet vi har gjort de siste årene med å sette en solid kurs for vekst og modernisering. Gjennom optimalisering av Telenors virksomhet, et skarpere fokus på hva som skaper verdi og en dedikasjon for å avdekke effektiviseringsmuligheter over tid, er selskapet et av de best posisjonerte globale telekomselskapene, sier Sigve Brekke.

Rostrup skal etablere en hub i Singapore for den asiatiske virksomheten

– Jeg ser et stort potensial i å samle de asiatiske enhetene til ett sterkt miljø med mandat til å utforske potensialet i markedene våre, og å være aktivt engasjert i forretningsmiljøene i regionen. Jeg ser frem til å jobbe sammen med organisasjonene i Asia og fortsette reisen med å skape verdier og vekst, sier Jørgen C. Arentz Rostrup.

Rostrup vil ha base i en regional hub i Singapore og vil jobbe aktivt med lederne i de fem Telenor-selskapene i Asia. Som leder for Asia vil han rapportere direkte til konsernsjefen i Telenor ASA og fortsette som en del av konsernledelsen.

Albern Murty og Irfan Khan fortsetter som ledere for selskapene i henholdsvis Malaysia og Pakistan

Fra 1. mai 2020 vil lederen av Digi, Albern Murty, og lederen av Telenor Pakistan, Irfan Khan, gå ut av sine nåværende roller i konsernledelsen som ledere for henholdsvis “Developed Asia” og “Emerging Asia”. De vil fortsette som ledere for sine respektive selskaper.

– Albern og Irfan har vært avgjørende for utviklingen i Asia, og under deres ledelse har vi nå et sterkt asiatisk lederskap i virksomheten i Asia. Gjennom dem har vi vært i stand til å skape vekst, modernisere måten vi jobber på og utvikle infrastrukturen vår, samtidig som vi har bidratt til den digitale utviklingen av Asia. Jeg er glad for at Albern og Irfan vil fortsette som ledere i Malaysia og Pakistan og som en del av teamet i Asia fremover, sier Sigve Brekke.

Fakta om Telenor i Asia

  • Telenor har i dag 176 millioner mobilabonnenter i Asia
  • Asia utgjør 53 prosent av Telenor Groups samlede inntekter
  • Telenor har vært til stede i Asia siden 1997
  • Grameenphone i Bangladesh har Telenor Groups største kundegrunnlag med 76,5 millioner kunder

Last ned høyoppløselig bilde av Tone H. Bachke

Last ned høyoppløselig bilde av Jørgen C. Arentz Rostrup

Pressekontakt:

Tormod Sandstø | tormod.sandsto@telenor.com | tel: +47 90 94 32 15