Telenor rapporterer resultater for fjerde kvartal

«I 2016 fortsatte Telenor å øke omsetningen og vi leverte en rekordhøy EBITDA. Vi gjorde store fremskritt innen nettverksutrulling i løpet av året for å støtte våre kunders økte databruk. Basert på resultatene for 2016, foreslås et utbytte på 7,80 kroner per aksje, en økning på fire prosent sammenliknet med året før.

I fjerde kvartal var den organiske omsetningsveksten én prosent, mens EBITDA økte to prosent på organisk basis. Omsetningsveksten ble primært drevet av den raske veksten i databruk i Pakistan, Bangladesh og Myanmar. Vi så også positive effekter fra den pågående fiberutrullingen i Norge og Sverige. Den intense konkurransen i Thailand, Malaysia og Danmark fortsatte igjennom kvartalet. Kostnadseffektivitet er viktig for verdiskapning, og jeg er fornøyd med at våre effektiviseringstiltak begynner å gi resultater.

Prioriteringene for 2017 er: Vi skal fortsette å digitalisere vår kjernevirksomhet for å bygge sterke og engasjerende kundeforhold, og for å fange effektiviseringsmulighetene som digitalisering bringer,» sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Nøkkeltall for Telenor

NOK (i millioner) 4. kv. 2016 4. kv. 2015 2016 2015
Driftsinntekter 33 144 33 487 131 427 128 175
Organisk inntektsvekst (%) 0,6 2,3 1,1 4,7
EBITDA før andre inntekter og kostnader 10 793 10 860 46 483 44 197
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 32,6 32,4 35,4 34,5
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 2 286 (2 125) 2 832 3 414
Investeringer eksl. lisenser og spektrum som andel av driftsinntekter (%) 20,8 19,5 17,3 18,4
Investeringer/driftsinntekter (%) 20,8 22,2 20,0 19,7
Mobilabonnementer – endring i kvartalet /totalt (millioner) 3,4 6,6 214 203

Sammendrag av fjerde kvartal 2016

  • Totale driftsinntekter gikk ned med 1 % til 33,1 milliarder kroner, samtidig som organisk inntektsvekst var 1 %. Organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter fra mobilvirksomheten var 1 %.
  • EBITDA før andre inntekter holdt seg stabil på 10,8 milliarder kroner, tilsvarende en følgende EBITDA-margin på 33 %, som er en liten økning fra i fjor.
  • EBITDA før andre inntekter ble negativt påvirket av en avsetning på 0,3 milliarder kroner relatert til en beslutning av svenske skattemyndigheter rundt merverdiavgiftberegninger for 2013 og 2014. Justert for denne effekten var den organiske EBITDA-veksten på 5 %.
  • Driftsmessige investeringer, eksklusive lisenser og spektrum, var 6,9 milliarder kroner, tilsvarende 21 % av driftsinntektene.
  • Som følge av lavere forventninger til vekst i det amerikanske markedet for digital annonsering, har Telenor bokført en regnskapsmessig nedskrivning på 1,0 milliard kroner i Tapad, som er inkludert i resultatet for Øvrige virksomheter.
  • Rapportert resultat per aksje for 2016 var 1,89 kroner. Justert for effekter relatert til VimpelCom, nedskrivninger, andre kostnader og valutatap på tilbakebetaling av interne lån, var resultat per aksje 9,53 kroner.
  • Basert på de finansielle resultatene for 2016 har Telenors styre forslått et utbytte på 7,80 kroner per aksje for 2016, som blir utbetalt i to transjer. Forslaget er på linje med Telenors ambisjon om å levere årlig vekst i utbytte.
  • I 2017 venter Telenor en organisk inntekstvekst på 1-2 % og en EBITDA-margin på rundt 36 %. Driftsmessige investeringer, ekskludert lisensavgifter, som andel av driftsinntekter ventes å være 15-16 %.

Mediekontakt:

Meera Bhatia
Mobil: +47 46 84 49 59
Meera.bhatia@telenor.com

Investorkontakter:

Marianne Moe
Mobil: +47 91 61 76 31
Marianne.moe@telenor.com

Helge Øien
Mobil: +47 91 31 92 42
Helge.oien@telenor.com

Presentasjon for presse og analytikere

I forbindelse med resultatfremleggelsen holder Telenor kvartalspresentasjon torsdag 2. februar kl. 10.00. Presentasjonen, som også vil bli overført direkte på nett, vil bli holdt i Auditorium Voice i Telenor Expo på Fornebu rett utenfor Oslo. Finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup vil presentere kvartalsresultatene. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk. Det vil ikke være en egen sesjon for å stille spørsmål rett etter presentasjonen av kvartalsresultatene fordi Telenors kapitalmarkedsdag 2017 avholdes senere samme dag i samme lokale. Kapitalmarkedsdagen begynner kl. 11.00 og vil også bli overført direkte på nett. For ytterligere detaljer, vennligst se http://www.telenor.com/cmd

Materiell

Kvartalsrapporten og -presentasjonen er tilgjengelig her: http://www.telenor.com/investors/reports/2017/telenor-groups-results-for-the-4th-quarter-2016/