Telenor rapporterer resultater for fjerde kvartal

– Fem prosent organisk inntektsvekst og fem prosent organisk EBITDA-vekst i 2015 viser styrken til vår virksomheter. Vi starter imidlertid 2016 med økt konkurranse i noen av våre viktigste markeder. Det vil derfor bli min hovedoppgave å sørge for at lønnsom vekst og kostnadseffektivitet er i fokus, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

(I millioner kroner) 4. kv. 2015 4. kv. 2014 * 2015 2014 *
Driftsinntekter 33 487 30 440 128 175 111 443
Organisk inntektsvekst (%) 2,3 4,7
EBITDA før andre inntekter og kostnader 10 860 9 318 44 197 38 496
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 32,4 30,6 34,5 34,5
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser (2 125) 496 3 414 9 077
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum som andel av driftsinntekter (%) 19,5 19,0 18,4 15,6
Mobilabonnementer – endring i kvartalet /totalt (millioner) 6,6 6,9 203 186

* Re-presented

Høydepunkter i fjerde kvartal 2015

Telenor rapporterte inntekter i fjerde kvartal på 33,5 milliarder kroner og en organisk inntektsvekst på 2 %. EBITDA før andre poster økte 10 % organisk til 10,9 milliarder kroner. EBITDA-marginen var 32 %. Telenor fikk 6,6 millioner flere mobilkunder i løpet av fjerde kvartal og endte 2015 med 203 millioner kunder. 

I Norge og Sverige ser vi en god utvikling i privatmarkedet for mobiltjenester, drevet av økende databruk. På fastnettsiden fortsatte begge virksomhetene å øke kundebasen innen høyhastighetsbredbånd, med 107.000 nye tilknytninger i løpet av året.

I Thailand fikk dtac 400.000 nye kunder i løpet av kvartalet, med vekst både i kontantkort- og abonnementssegmentet. Konkurransen er fortsatt intens, men dtac fortsetter utbyggingen av 3G og 4G nettverk og har forbedret nettverkskvaliteten og dekningen betydelig gjennom året. Resultatene i Malaysia ble påvirket av intens konkurranse på mobil data og internasjonale taletrafikk, i tillegg til negative valutaeffekter.

 

Telenors virksomheter i Bangladesh og Pakistan viser sterke resultater, både i form av kundevekst og lønnsomhet. Telenor Myanmar har gjort imponerende fremskritt i sitt første driftsår og endte året med 14 millioner abonnenter.

Nedskrivning på 2.1 milliarder kroner

Utsiktene for det danske telekommunikasjonsmarkedet er fortsatt utfordrende. Som følge av oppdaterte resultatforventninger er det regnskapsført en nedskrivning på 2.1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015 i Telenor Danmark.

Utbytteforslag på 7,50 kroner per aksje

Basert på de finansielle resultatene i 2015 foreslår styret utbytte på 7,50 kroner per aksje for 2015 som skal betales i to deler. Forslaget er i tråd med Telenors ambisjon om å levere årlig vekst i utbytte.

Utsikter for 2016

Telenor venter fortsatt god organisk inntektsvekst for konsernet i 2016, men intens konkurranse og utfordringer i viktige markeder som Thailand og Malaysia legger press på forventningene til EBITDA-margin. Våre investeringer vil fortsatt bli rettet mot utbygging av høyhastighets mobil- og fastnett.

Basert på dette er de finansielle utsiktene for 2016 en organisk inntektsvekst på 2 % – 4 % og en EBITDA-margin 33 % – 34 %. Driftsmessige investeringer som andel av inntekter ventes å være på 17 % til 19 %.

Pressekontakt:

Meera Bhatia, mobile +47 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com 

Presentasjonen, som holdes på engelsk, foregår onsdag 10. februar 2015, kl. 0900 i Auditorium Voice, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Presentasjonen vil bli overført via webcast. Tallene offentliggjøres kl. 0700 samme dag på Telenors internettsider. Konsernsjef Sigve Brekke og fungerende finansdirektør Morten Karlsen Sørby vil presentere resultatene.

Telefonkonferanse og spørsmål

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via telefon. Ring inn i god tid til +47 2100 6911, kode 7597534. 

Materiale

Hele kvartalsrapporten og presentasjonene som vil bli brukt under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig her.