Telenor og C.P. Group enige om å slå sammen dtac og True i et nytt telekom- og teknologiselskap

(Oslo/Bangkok 22 November 2021) C.P. Group og Telenor Group har inngått en avtale om å utforske muligheten til å etable et nytt telekommunikasjons- og teknologiselskap bestående av True  og dtac. Det nye selskapet dannes ved å slå sammen to likeverdige parter, og vil bygge videre på  styrkene til de to lokale selskapene med sterk støtte fra sine hovedaksjonærer.

Det nye selskapet vil bli en ledende leverandør av telekommunikasjonstjenester og har ambisjon om å bidra til å styrke Thailands digitale og teknologiske agenda gjennom økt nettverkskapasitet, innovasjon, evne til å investere og en sterk merkevare.

Suphachai Chearavanont, Chief Executive Officer i C.P. Group og styreleder i True Corporation, sier følgende om avtalen:

– Telekom- og  teknologisektorene er viktige for Thailands utvikling og mulighetene til å bygge velstand.  Som et telekommunikasjons- og teknologiselskap kan vi bidra til å utløse det enorme potensialet til thailandske bedrifter og digitale gründere. Det vil også gjøre at vi kan trekke til oss de beste fra hele verden for å gjøre forretninger i Thailand. I dag tar vi et viktig skritt i den retningen. Vi håper å bidra til at en ny generasjon kan oppfylle potensialet sitt og bli digitale gründere gjennom å utnytte en avansert telekominfrastruktur.  Fremveksten av tingenes internett, kunstig intelligens, skyteknologi og nye generasjoner av mobilnettverk vil ha en enorm effekt på alt vi gjør, sier han.

– Vi har opplevd en akselerert digitalisering av det asiatiske samfunnet, og fremover vil både forbrukere og bedrifter forvente mer avanserte produkter og tjenester  av høy kvalitet. Vi tror det nye selskapet kan dra nytte av det digitale skiftet for å støtte Thailands ledende rolle innen digitalisering. Det vil vi gjøre gjennom å ta i bruk globale teknologiske fremskritt og ved å tilby attraktive tjenester og kvalitetsprodukter, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

– Den foreslåtte transaksjonen er en del av vår strategi om å styrke tilstedeværelsen i Asia, skape verdier og støtte den langsiktige markedsutvikling i regionen.  Vi har gjennom mange år etablert et tett forhold både til Thailand og den asiatiske regionen, og dette samarbeidet vil styrke det ytterligere. Vår tilgang både til ny teknologi og høykompetente medarbeidere vil være et viktig bidrag til det nye selskapet, sier Jørgen A. Rostrup, konserndirektør i Telenor Group og leder for Telenor Asia.

Rostrup legger til at det nye selskapet har til hensikt å skaffe venturekapitalfinansiering sammen med partnere på 100-200 millioner amerikanske dollar, mellom 900 millioner og 1,8 milliarder norske kroner, for å investere i lovende digitale oppstartsselskaper med fokus på nye produkter og tjenester som vil komme thailandske forbrukere til gode.

Dersom transaksjonen godkjennes vil det bli gitt et frivillig tilbud (Voluntary Tender Offer, VTO) for alle utestående aksjer i  dtac og True, etterfulgt av en sammenslåing av selskapene i et nytt selskap. VTO-prisen for dtac og True vil være henholdsvis THB 47,76 og THB 5,09, noe som tilsvarer en premie på 25 prosent over siste måneds volumvektet gjennomsnittspris. Avtalt bytteforhold er 10.221 True-aksjer per dtac-aksje.

Alle aksjonærer i dtac  og True vil ha valget mellom å delta i det frivillige tilbudet eller fortsette som aksjonærer i det nye selskapet, som vil være notert på børsen i Thailand. Det kombinerte selskapet står overfor et utfordrende forretningsmiljø de neste årene, og C.P. Group  og Telenor Group erkjenner at ikke alle aksjonærer nødvendigvis ønsker å delta på denne reisen, og det tilbys derfor et kontantalternativ med en attraktiv prispremie. De involverte partene tar sikte på å sluttføre de nødvendige avtalene innen første kvartal 2022.

True  og  dtac  vil fortsette å drive virksomhetene sine uavhengig av hverandre frem til transaksjonen fullføres. Transaksjonen vil være gjenstand for godkjenninger fra relevante styrer og aksjonærer, i tillegg til vanlige regulatoriske godkjenninger. Partene erkjenner at det ikke er sikkert at transaskjonen blir gjennomført.

Pressekontakt:

Tormod Sandstø, Informasjonssjef, Telenor ASA
+47 90 94 32 15 | Tormod.Sandsto@telenor.com