Telenor, NHH og NTNU etablerer nytt kraftsenter for kunnskap skal skape vekst og ny industri

(Arendal 13. august 2019) Landets sterkeste kunnskapsmiljøer forener kreftene for å bidra til digital suksess. NHH, NTNU og Telenor etablerer nå en åpen kompetanse- og samarbeidsarena for digital omstilling og innovasjon.

Omstilling, digital innovasjon og kunstig intelligens står høyt på agendaen for landets beslutningstakere, men bare et fåtall av de norske miljøene får det til – og alt for sjelden. En ny arena i Bergen skal øke suksessraten for de norske digitaliseringssatsingene.

– I et lite land som Norge må de ypperste miljøene dele og samarbeide om vi skal kunne hevde oss internasjonalt. Ved å koble NHH og NTNU sammen, og ved å bygge en åpen arena med utgangspunkt i store virksomheters kunnskap og kompetanse innen kommersialisering av teknologi, vil vi bygge en nasjonal spydspiss for digital transformasjon. Målet er å legge til rette for langsiktig digital industribygging, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

Kunnskapsarenaen har fått navnet Digital Transformation Hub og vil bli lokalisert ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Foruten et fysisk sted der bedrifter, offentlige virksomheter, entreprenører, studenter og akademia inviteres til å dele kunnskap og utveksle erfaringer, innebærer avtalen mellom Telenor og NHH en styrket satsning på forskning knyttet til teknologidrevet innovasjon, digital omstilling og atferdsøkonomi.

En åpen møteplass for utvikling, deling og samarbeid

Digital Transformation Hub vil involvere to forskningssentre ved NHH og et stort antall forskere og PhD-kandidater.

Forskningen innen det nyetablerte senteret Digital Innovation for Growth (DIG) vil legge vekt på teknologidrevne og digitale forretningsmodeller og hvordan omstillingene dette krever vil påvirke strategi, organisasjon og ledelse. Bærekraftig inkluderende vekst og anvendelse av for eksempel kunstig intelligens vil være viktige tema for forskningen.

I tillegg knyttes NHHs senter for fremragende forskning innen atferdsøkonomi, FAIR, opp til møteplassen for å forske på kunders opplevelse av rettferdighet og personvern når de tilbys digitalt skreddersydde og persontilpassede løsninger..

Det legges opp til et tett samarbeid med næringslivspartnere og andre forskningsinstitusjoner, spesielt AI-laben ved NTNU som ble etablert etter initiativ fra Telenor i 2016.

– For å lykkes med gode løsninger for bruk av kunstig intelligens (AI) går kompetansebehovet begge veier: Økonomer må forstå mer av teknologien, mens teknologer må forstå mer om de forretningsmessige og samfunnsmessige implikasjonene av AI. Vi håper at Digital Transformation Hub kan bidra til at norske virksomheter ønsker å delta og lære sammen med oss, og legge grunnlaget for økt konkurransekraft og industribygging, sier professor Kenneth Fjell, prorektor for forskning ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Telenor bruker kunstig intelligens (AI), vi ved NTNU utvikler AI og NHH setter AI inn i en forretningskontekst. Tverrfaglighet og innovative anvendelser innen et bredt spekter av områder har vært sentralt for NTNU helt siden starten. Vi er videre opptatt av å samarbeide med de beste fagmiljøene i Norge og utenlands. Vi tror AI-laben og transformasjonshub’en vil bidra til å gjensidig styrke og skjerpe hverandre, og gleder oss til å intensivere samarbeidet, sier Torbjørn K. Svendsen, professor og direktør ved NTNU Digital ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Viderefører satsning på digital omstillingsevne i Norge

– Norge trenger flere selskaper – både etablerte og nye – som virkelig lykkes og bygger konkurransekraft digitalt. Vi står overfor den perfekte stormen av teknologier: tingenes internett (IoT), nye nettverksteknologier som 5G og kunstig intelligens (AI) kommer sammen og setter fart på digitaliseringen. Vi må ha spisskompetanse som setter oss i stand til å gripe mulighetene dette skaper. Det handler om Norges rolle som digital leder, sier Brekke.

Etableringen av Digital Transformation Hub ved NHH viderefører Telenors målrettede satsning på å stimulere Norges digitale omstillingsevne:

  • I 2016 tok Telenor initiativet til et nasjonalt krafttak for kunstig intelligens ved å etablere en egen AI-lab sammen med SINTEF ved NTNU i Trondheim. Flere partnere har kommet inn og AI-laben er i dag kjent som Norwegian Open AI Lab, der selskaper som Equinor, DNB, DNV-GL og Kongsberg Gruppen bidrar med problemstillinger, kunnskap og ressurser.
  • Telenor er også partner til IoT ProtoLab i Trondheim, og lanserte i fjor landsomfattende IoT-dekning over 4G-nettet. I tillegg opererer selskapet gratis testnettverk for IoT i flere av landets største byer.
  • Telenor Norge har annonsert 5G-piloter og testprosjekter en rekke steder i Norge, inkludert Kongsberg, Trondheim, Elverum, Askvoll i Sogn og Fjordane og på Fornebu.

Klikk her for mer informasjon om hvordan Digital Transformation Hub er satt sammen.

Pressekontakt

Hanne Knudsen, +47 9080 4015, hanne.knudsen@telenor.com