Telenor kontrollerer nær 95 prosent av finske DNA – starter etablering av nytt nordisk forretningsområde

(Fornebu, 27. september 2019) Etter å ha fullført den første pliktige tilbudsperioden for aksjer i den finske teleoperatøren DNA kan Telenor i dag rapportere et foreløpig eierskap i selskapet på 94,36%, og forlenger tilbudsperioden til 10. oktober. Etter å ha gjennomført to separate transaksjoner med Finda og PHP for oppkjøp av 54 prosent av aksjene i DNA 21. august 2019, ble det utløst offentlig tilbudsplikt for de resterende aksjene i DNA. Ved avslutningen av den pliktige tilbudsperioden 26. september 2019 har Telenor fått en foreløpig aksept rate på nær 95% fra minoritetsaksjonærer i DNA.

Etter gjennomføring av tilbudsperioden og etter endt forlengelses, vil Telenor komme med et innløsningskrav til resterende minoritetsaksjonærer i DNA i tråd med den finske aksjeloven for å løse inn alle de gjenstående aksjene. Deretter vil Telenor starte prosess for å stryke DNA fra notering på Nasdaq Helsinki.

– Telenor mener DNA har et stort potensial for å fortsette å vokse og utvikle seg. Dette kan blant annet gjøres gjennom å styrke kundetilbudene og deres posisjon innen bedriftsmarkedet, så vel som å utnytte Telenors globale skala og sterke posisjon i den nordiske regionen. Dagens resultat er enda et steg på veien for å levere på vår strategiske agenda, med fokus på modernisering og verdiskaping innen kjerneområdene våre i Norden og Asia, sier Jørgen C. Arentz Rostrup, finansdirektør, Telenor.

Telenors holdingselskap i Finland annonserte i går at tilbudsperioden vil bli forlenget med to uker for å gi resterende DNA aksjonærer mulighet til å godta det offentlige tilbudet. Den nye tilbudsperioden varer til 10. oktober 2019 dersom den ikke blir ytterligere forlenget.

Nytt nordisk forretningsområde – endringer i ledelse

Nå som det finske markedet er blitt en del av Telenors fotavtrykk har arbeidet startet med å etablere et nytt nordisk forretningsområde og velge en leder for dette. Morten Karlsen Sørby, konserndirektør og fungerende leder for det nåværende skandinaviske forretningsområdet, vil fratre stillingen etter 26 år i Telenor og 15 år som del av Telenors konsernledelse. Sørby forlater Telenor for å søke nye muligheter innen styrearbeid og for å jobbe med ventureselskap og foretak innen privat eierkapital.

– Morten er den av våre konserndirektører med lengst fartstid i Telenor. Han har vært avgjørende for utviklingen og gjennomføringen av vår kundefokuserte strategi og han har vært en viktig leder i mange av endringsprosessene vi har vært igjennom de siste årene, sier Sigve Brekke, konsernsjef, Telenor.

Investorkontakt:

Øystein Myrvold
Tel: 992 30 460
oystein.myrvold@telenor.com

Pressekontakt:

Hanne Knudsen
Tel: 908 04 015
Hanne.Knudsen@telenor.com