Telenor Group og UNICEF inngår globalt partnerskap for barn

Telenor Group og UNICEF har signert en global partneravtale, og skal sammen gjøre en kraftinnsats for barns utvikling. Den femårige avtalen omfatter både økonomisk støtte samt utvikling av mobilteknologiløsninger som fremmer barns rettigheter.

Partene vil fokusere på UNICEF-programmer som gjennom mobilteknologi bidrar til at barn overlever, utvikler seg og får beskyttelse. Den nye avtalen består av et årlig bidrag fra Telenor Group til UNICEF på 3,6 millioner norske kroner, med hovedfokus på land i Asia hvor Telenor har virksomhet.

Telenor and UNICEF have signed a global partnership agreement.  UNICEF's Executive Director Tony Lake (left) with Jon Fredrik Baksaas of Telenor. Telenor and UNICEF have signed a global partnership agreement.
UNICEF’s Executive Director Tony Lake (left) with Jon Fredrik Baksaas of Telenor. Last ned bilde

Nylig møttes konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor og generaldirektør Anthony Lake i UNICEF, for å diskutere hvordan mobilteknologi bidrar til innovasjon i UNICEFs arbeid for barn.

”Jeg er glad for at vi har undertegnet denne globale partneravtalen med UNICEF, som er en drivkraft i å fremme og realisere rettighetene til hvert enkelt barn. Telenor-konsernet anser UNICEF som en sterk partner med en solid historikk i å sette utviklingsbehov på dagsorden og for aktivt å vise interesse for å ta i bruk mobilteknologi og IKT. Telenor har et sterkt nærvær i Asia og vi ser fram til å arbeide sammen med UNICEF for å ivareta barns rettigheter og utvikling i regionen. Mobilbransjen har vist seg å ha en positiv effekt på økonomisk og sosial velferd, og det er vår ambisjon at flere skal kunne dra nytte av fordelene ved telekommunikasjon i alle markedene der vi har virksomhet,” sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

”Innovasjon skaper enorme framskritt for barn, ikke bare ved at vi lykkes med å nå fram til utsatte lokalsamfunn med viktige tjenester, men også ved at vi gir barna som bor der verktøy til å forbedre livene sine og få sine stemmer hørt,” sier Anthony Lake, UNICEFs generaldirektør. ”UNICEF setter stor pris på å styrke vårt samarbeid med en teknologiekspert som Telenor. Gjennom å utvikle nye løsninger til globale utfordringer, bidrar Telenor til å skape videre framgang for de mest sårbare barna, noe som er med på å bygge samfunnene der selskapet har sin virksomhet,” sier Lake.

Før den nye avtalen ble inngått, har Telenor Group og UNICEF samarbeidet lokalt i flere år. Fokus har vært støtte til utdanning for å bekjempe barnearbeid i Bangladesh, styrking av helsetjenester for romfolk i Serbia, samt forebyggende helseinformasjon i Thailand.

”For å løse de store utfordringene i verden er det avgjørende for oss å kunne jobbe med de beste. Telenor Group tar et aktivt samfunnsansvar ved å bidra både økonomisk og med sin kjernekompetanse. Mobilteknologi har vist seg svært viktig for å kunne hjelpe sårbare grupper med for eksempel helseinformasjon og fødselsregistrering på sms. Vi er for øvrig stolte av at dette er den første globale avtalen for UNICEF initiert av en norsk bedrift,” sier generalsekretær Bernt G. Apeland i UNICEF Norge.

Kontakt:
Telenor Group:
Glenn Mandelid, Head of Media Relations,
e-post: glenn.mandelid@telenor.com, mobil: +47 92 66 13 00

UNICEF:
Merete Agerbak-Jensen, kommunikasjonssjef, UNICEF Norge,
e-post: merete@unicef.no, mobil: +47 91 83 95 96

Om Telenor Group
Telenor-konsernet er en internasjonal tilbyder av kommunikasjonstjenester innen tele, data og media. Telenor-konsernet har mobilvirksomheter i 13 markeder i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia, i tillegg til en stemmerettsandel på 42.95 prosent (økonomisk andel 33 prosent) i VimpelCom Ltd. som har mobilvirksomheter i 17 markeder. Telenor-konsernet er en av verdens største mobiloperatører med 166 millioner abonnement i sine konsoliderte virksomheter per 4. kvartal 2013, en omsetning i 2013 på 104 milliarder kroner og ca. 33.000 ansatte. Telenor-konsernet har hovedkontor i Oslo. Les mer om Telenor-konsernet på www.telenor.com/no/

Om UNICEF
I alt vi gjør, arbeider UNICEF for barns rettigheter og levekår. Vi og våre samarbeidspartnere er til stede i 190 land og områder for å omsette denne forpliktelsen til praksis. Vårt hovedfokus er å nå ut til de mest utsatte og marginaliserte barna, slik at alle barn over hele verden får et bedre liv. For mer informasjon, besøk www.unicef.no. Følg oss på Twitter og Facebook.