Telenor Group og Axiata i diskusjoner om sammenslåing av sine asiatiske selskaper

(Fornebu – 6. mai 2019) Telenor Group og Axiata er i samtaler om en potensiell sammenslåing av sine mobil- og infrastrukturvirksomheter i Asia (Selskapet). Transaksjonen vil være en sammenslåing av eiendeler uten kontantvederlag. Det er forventet at Telenor, basert på egenkapitalverdier, vil eie 56,5% i Selskapet og Axiata vil eie 43,5%. Begge parter anerkjenner at disse eierandelene er foreløpige og gjenstand for justering og due diligence.

Det er ingen garanti for at disse diskusjonene vil føre frem til en endelig avtale mellom partene.

Partene har et felles mål om å skape en ledende, diversifisert asiatisk telekomoperatør med virksomheter i ni land med en befolkning på nær én milliard mennesker. Det nye selskapet vil tilsammen ha nær 300 millioner kunder og bli ett av Asias største infrastrukturselskaper med rundt 60 000 mobiltårn. Selskapet vil ha sitt operasjonelle hovedkontor med majoriteten av funksjoner i Kuala Lumpur, og er planlagt notert på en internasjonal børs og på Bursa Malaysia. I Malaysia er intensjonen å slå sammen mobiloperatørene Celcom og Digi, med Selskapet som majoritetseier.

Ved å slå sammen to sterke organisasjoner med komplementære fotavtrykk og sammenfallende ambisjoner vil man kunne realisere betydelige synergier, foreløpig estimert til rundt USD 5 milliarder (rundt 43 milliarder kroner) i nåverdi, støtte fremtidige investeringer og skape aksjonærverdier. Selskapet vil bidra til å akselerere den teknologiske omstillingen og digitaliseringen av Malaysia og Asia, og planlegger å etablere et forsknings- og innovasjonssenter i Malaysia for nye teknologier, som 5G, tingenes internett og kunstig intelligens.

– I dag kunngjør vi at Telenor og Axiata er i diskusjoner om å slå seg sammen i Asia, en av de mest dynamiske og innovative regionene i verden. Sammen ønsker vi å lage et ledende, diversifisert asiatisk telekom- og infrastrukturselskap med betydelig synergipotensial og sterke lokale enheter. Telenors strategi er å skape verdier gjennom telekomselskapene i Norden og Asia. Denne potensielle sammenslåingen stemmer godt overens med den strategien styret har besluttet, sier Gunn Wærsted, styreleder Telenor Group.

– Ved å lage ett av Asias ledende telekomselskaper, med sterke operasjoner i ni land og nærmere 300 millioner kunder, vil vi kombinere skalafordeler og kompetanse, og dermed kunne realisere betydelige synergier. Jeg er trygg på at dette vil skape verdier for våre aksjonærer og være fordelaktig for våre kunder, sier Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor Group.

Telenor og Axiata har som mål å ferdigstille avtalen innen tredje kvartal 2019 etter at due diligence er gjennomført. Transaksjonen vil være gjenstand for godkjenning fra respektive aksjonærer, nødvendige regulatoriske godkjenninger og andre vanlige vilkår og betingelser.

Telenors asiatiske fotavtrykk dekker Thailand, Malaysia, Bangladesh, Pakistan og Myanmar. Axiata har virksomheter i Malaysia, Bangladesh, Kambodsja, Nepal, Sri Lanka og Indonesia, samt tårnselskapet edotco. Proforma driftsinntekter og EBITDA (før synergier) for Selskapet vil være henholdsvis rundt USD 13 milliarder (rundt 113 milliarder kroner) og rundt USD 5,5 milliarder (rundt 48 milliarder kroner). Axiatas mobilselskap i Bangladesh, Robi, vil fortsatt drives separat, uavhengig av Selskapet.

Citi er Telenors finansielle rådgiver i denne transaksjonen. 

Investorkontakter:

Marianne Moe
Tel: 916 17 631
Marianne.moe@telenor.com

Håkon Hatlevik
Tel: 901 46 070
hakon.hatlevik@telenor.com

Mediekontakter:

Meera Bhatia
Tel 468 44 959
meera.bhatia@telenor.com

Hanne Knudsen
Tel 908 04 015
hanne.knudsen@telenor.com