Telenor-forskere mobiliserer «big data» mot dengue

En ny studie utarbeidet av Telenor i samarbeid med Harvard T.H. Chan School of Public Health, Universitetet i Oxford, U.S. Center for Disease Control og Universitetet i Peshawar i Pakistan, viser at mobildata kan bidra til å forutsi og spore spredningen av epidemier.

Visualization of human mobility in Pakistan, aggregated over 7 months. Locations of the three largest outbreaks are marked.
Visualization of human mobility in Pakistan, aggregated over 7 months. Locations of the three largest outbreaks are marked.

Studien, “Virkninger av menneskers bevegelser ved fremveksten av dengue epidemier i Pakistan”, undersøkte anonymiserte trafikkdata fra mer enn 30 millioner kunder hos Telenor Pakistan for å kartlegge den geografiske og tidsmessige spredningen av epidemien under utbruddet i 2013. Ved å bruke aggregerte data som viser presise bevegelsesmønstre kan man bekjempe og forutsi spredningen av smittsom sykdom, samtidig som det bidrar til å utvikle effektive nasjonale responsmekanismer.

Trusselen

– Med halvparten av verdens befolkning boende i risikoområder som Asia, Amerika og Afrika, er dengue den raskest spredde tropiske sykdommen i verden, sier Dr. Kenth Engø-Monsen, leder for Telenors datadrevne forskningsinitiativ, og medforfatter til studien.

– Ved at offentlig helsepersonell, forskere og mobiloperatører jobber sammen, har vi et kraftig våpen for å bekjempe spredningen av sykdommen, og samtidig, ved å bruke ‘big data’ kan vi ligge ett steg foran epidemier. I dette tilfellet ga den store datamengden oss et fugleperspektiv av bevegelsesmønstrene som driver spredningen og dette vil hjelpe helsemyndigheter i risikoområder med å få på plass livreddende tiltak når et utbrudd er ventet. Dette er særdeles viktig siden vi ser hvordan økende bevegelser over landegrenser bidrar til spredning av dengue.

Dengue er en av de vanligste myggbårne sykdommene i verden og myggarten Aedes aegypti, som trives i urbane og semi-urbane miljøer, er kilde til at viruset overføres fra menneske til menneske.

– Dengue kan forårsake feber, sjokk, store blødninger og død, særlig hos unge og eldre, som er de mest sårbare. Dette er særlig tilfelle i regioner uten tilstrekkelige behandlingsmuligheter. Det er i dag ingen kur eller vaksine mot dengueinfeksjon, sier Engø-Monsen.

Tiltak

Dagens mottiltak for dengue fokuserer på å kontrollere bærerarten A. aegypti, selv om disse tiltakene ofte er vanskelige å iverksette og har varierende effekt. Tiltakene gjør også lite for å motvirke store utbrudd når de først er startet.

Uten effektiv behandling blir det offentlige helsevesenets egen beredskap det viktigste virkemiddelet for å minimere utbrudd og for å forebygge dødelighet. Derfor er det viktig er å forbedre helsemyndighetenes evne til å utføre nøyaktige smittespredningsprognoser.

Forskningsteamet fant at beregninger basert på trafikkdata presist forutså den geografiske og tidsmessige spredningen. Studien kombinerte disse dataene med informasjon om klima og sesongvariasjoner for å utvikle finskala risikokart.

– Kartene og verktøyene vi har laget har umiddelbar nytte for arbeidet med å styrke smitteberedskap og begrense spredning av dengue, men kan også brukes for å bekjempe andre smittsomme sykdommer, sier Dr. Engø-Monsen. Vi ser frem til å jobbe videre med helsemyndighetene i Pakistan og i andre land for å ta de nye verktøyene i bruk i arbeidet med å forebygge og kontrollere andre epidemier.

– Presise prognosemodeller som identifiserer sårbarheten ved dengue-utbrudd er nødvendige for epidemisk beredskap og begrensing av viruset. Siden data fra mobiltelefoni kontinuerlig oppdateres kan det bli brukt for å hjelpe nasjonale kontrollprogrammer med å planlegge i sanntid, sier studiens seniorforfatter, Dr. Caroline Buckee, assisterende professor i epidemiologi ved Harvard University.

Resultat

Telenors ambisjon er å bidra til å finne langsiktige løsninger på sosiale utfordringer, som skaper felles verdi for samfunnet og selskapet.

– Denne studien viser at kan vi bidra til å skape potensielt livreddende løsninger ved å kombinere ekspertise fra Telenor og fra våre partnere, sier Mai Oldgard, leder for Samfunnsansvar i Telenor. Kunnskapen og modellene fra denne studien kan nå bli brukt i flere land og mot flere sykdommer.

Forskere som medvirket til studien er Amy Wesolowski, Taimur Qureshi, Maciej F. Bonid, Pål Roe Sundsøy, Michael A. Johansson, Syed Basit Rasheed, Kenth Engø-Monsen, og Caroline O. Buckee.

Aktuelle lenker

Pressemelding fra Harvard University: http://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/

Pressekontakter:

Tor Odland, Tel: +65 9777 4782, E-post: tor.odland@telenor.com

Todd Datz, Tel: +1 617-432-8413 , E-post: tdatz@hsph.harvard.edu

Om Telenors Forskningsavdeling

Telenor Forskning er Telenors bedriftsenhet for forskning. Avdelingen driver forskning og leverer forskningsbasert råd rundt emner som digitale tjenester, Big Data, internett og nettverksteknologi, konkurransestrategi og kundeopplevelse.