Telenor ber om midlertidig forføyning for å beskytte sin forkjøpsrett i Wind Telecom-transaksjonen

Telenor har anmodet London Commercial Court om en midlertidig forføyning til støtte for voldgiftssaken som Telenor har tatt ut mot VimpelCom Ltd., Altimo Holdings & Investments og Altimo Cooperatief U.A. Telenor startet voldgiftssaken 28. januar for å beskytte sin forkjøpsrett i forbindelse med VimpelComs foreslåtte oppkjøp av Wind Telecom S.p.A.

Telenor har bedt om en midlertidig forføyning som krever at VimpelCom utsteder aksjer Telenor har krevd forkjøpsrett til samtidig som VimpelCom utsteder aksjer til Wind Telecom, dersom den foreslåtte transaksjonen blir gjennomført. Telenor har foreslått at deres aksjer blir deponert inntil voldgiftsretten har fattet sin beslutning, under forutsetning av at Telenor deponerer hele kjøpesummen for aksjene når aksjene er utstedt. Aksjene vil forbli deponert inntil voldgiftsretten har avgjort om Telenor har forkjøpsrett på aksjene.

Dersom voldgiftsretten sier seg enig med Telenor i at Wind Telecom-transaksjonen ikke er en transaksjon mellom nærstående parter, overtar Telenor aksjene og VimpelCom kan samtidig motta kjøpesummen. Dersom voldgiftsretten beslutter at dette er en transaksjon mellom nærstående parter blir aksjene returnert til VimpelCom for sletting mens kjøpesummen blir returnert Telenor.

“Telenor mener dette forslaget er en rettferdig og fornuftig løsning som vil bevare status quo mens voldgiften foregår og sikre at ingen part lider noen skade dersom oppkjøpet av Wind Telecom gjennomføres som foreslått,” sier Telenors talsmann Dag Melgaard.

Kontakt:

Dag Melgaard, Informasjonssjef Telenor Group Communications,

Tlf.. +47 901 92 000, e-post: dag.melgaard@telenor.com