Telenor bekrefter fortsatt støtte til VimpelCom Ltd. etter aksjonæravstemning

Som følge av at den ekstraordinære generalforsamlingen for VimpelCom Ltd. har godtatt å utstede nye aksjer i forbindelse med Wind Telecom-transaksjonen, bekrefter Telenor sin fortsatte støtte til fremtidig lønnsom drift av VimpelCom.

– Telenor erkjenner at et flertall av aksjonærene i VimpelCom Ltd. som forventet har besluttet å gjennomføre oppkjøpet av Wind Telecom. Når det er sagt, merker vi oss at 60,2 prosent av de uavhengige aksjonærene stemte i mot de foreslåtte resolusjonene. Dette ga en knapp flertallsmargin i favør av de som støttet avtalen. Ser vi bort fra Altimos ekstra stemmer (gjennom preferanseaksjene de eier), sa en klar majoritet på 51,5 prosent av de totale økonomiske interessene i VimpelCom nei til avtalen, sier Telenors talsmann Dag Melgaard.

– Selv om vi fortsatt mener at VimpelCom ville hatt det bedre uten denne avtalen, fortsetter vi nå å arbeide til beste for VimpelCom og dets aksjonærer så vel som å sikre at selskapets ledelse sørger for at både de eksisterende og de nykjøpte operasjonene til syvende og sist gir positive resultater, sier Melgaard.

Telenor vil fortsette voldgiftssaken i London for å sikre den forkjøpsretten selskapet ble fratatt som følge av Wind-transaksjonen. – Vi føler oss fortsatt trygge på at vi vil vinne i voldgiftssaken og at vår forkjøpsrett blir gjenopprettet, sier Melgaard.

Kontaktperson

Dag Melgaard, Informasjonssjef, Telenor Group.

Tlf.: 901 92 000, e-post: dag.melgaard@telenor.com