Telenor åpner Fremtidshuset

Fredag 26.oktober åpner Telenor Fremtidshuset på Fornebu. Dette er Telenors nye tverrfaglige forskningslaboratorium – som også vil være et viktig utstillingsvindu for nyskapning i konsernet fremover. På åpningen vil forskerne vise konkrete brukerscenarioer og demonstrere mulige nye anvendelser i fremtiden.

Telenors fremtidshus ligger ved siden av konsernets nye, store hovedkontor på Fornebu som åpner for første innflytting om en måned. Fremtidshuset har avansert infrastruktur, med kabling, trådløse systemer, audiovisuelt utstyr og styringssystemer, men går lenger enn det vi i dag kjenner som “smarthus”. Her skal det eksperimenteres for å kunne utforske og demonstrere praktiske anvendelser av ny teknologi. Først og fremst skal huset være et fleksibelt laboratorium for utvikling av fremtidige IKT-løsninger for familie og bolig.Telenors fremtidshus skal benyttes til idédugnader, scenariobygging, utvikling av prototyper og demonstratorer. Det er realisert i et samarbeid med Husbanken med fleksible arealløsninger der brukerbehov skal stå i sentrum for arbeidet.Bidragsyterne vil først og fremst være fra forskningsmiljøet i Telenor, men også fra de øvrige deler av konsernet og eksterne partnere. I første fase er Husbanken, Bang&Olufsen og Intelli involvert. Sistnevnte er ledende innen Norden på systemer og nyttetjenester for intelligente bygg og hjem. Prosjektene vil arbeide med nye tjenester og anvendelser, samt teknologiske løsninger. Innfallsvinkelen er tverrfaglig.“Fremtidshuset gir Telenor en unik mulighet til å prøve ut og demonstrere tjenester og anvendelser på et tidlig tidspunkt og i naturlige omgivelser. Vi skal ha fokus på familien og hjemmet – og boligen som sted for arbeid, læring, kommunikasjon og underholdning. Det er viktig å se helheten i dette. Derfor vil vi også invitere inn samarbeidspartnere fra ulike bransjer,” sier Berit Svendsen, konserndirektør for teknologi i Telenor og leder av FoU-virksomheten.For å få tak i dimensjoner ved fremtiden gjør forskerne bruk av prognoser og trendstudier, og utvikler egne scenarioer. Disse fungerer både som tanke- og formidlingsredskap. Erfaringer fra pilotprosjektet “Fremtidens Kjøkken” i Telenor FoU på Kjeller har vist at dette er nyttig. Også dialog med brukere er en arbeidsform som kan gi gode innspill i utviklingsprosessen, og bidra til konkretisering i produktidéer.På åpningen av Fremtidshuset vil Telenor FoU blant annet vise trådløse anvendelser i hjemmet – som elektronisk nøkkel og identifisering, den universelle fjernkontroll, samt samhandling fra ungdomsrommet på en ny måte. Forskerne vil også demonstrere ny sensorteknologi, såkalt biofeedback, i et prosjekt der kroppslige reaksjoner styrer enkelte funksjoner i huset.
Klikk her for bilder fra Fremtidshuset