Telenor 15 år i Russland

Telenor feirer i år 15 års tilstedeværelse i Russland. Selskapet har gjennom disse årene bidratt sterkt til verdiskapning i det russiske samfunnet.

Telenor etablerte seg i det russiske markedet på et tidspunkt da den økonomiske situasjonen i landet var usikker. I løpet av 15 år har Telenor bidratt med kapital, kunnskap og ressurser, og har oppnådd å bli den desidert største utenlandske investoren i den viktige telekom-industrien i Russland.

Grunn til å feire

Telenor er i dag blant de fem største utenlandske investorene i Russland. Samlet er disse posisjonene også blant Telenors viktigste internasjonalt. Selskapets eierinteresser i landet er nå verdsatt til mer enn 60 milliarder kroner.

Jubileet blir blant annet feiret med mottakelse i den norske ambassaden, hvor ambassadør Øyvind Norsletten er vert. Næringsminister Dag Terje Andersen er i Moskva for å feire Telenors 15 års jubileum i landet.

– Telenor er en langsiktig investor i Russland, og har vært det gjennom ulike faser i russisk økonomi. Telenor har bidratt med kapital, kunnskap, teknologi og verdiskaping i den russiske telekom-sektoren. Jeg ønsker Telenor fortsatt lykke til i det russiske markedet og gratulerer med jubileet, sier næringsminister Dag Terje Andersen..

Langsiktige ambisjoner

Telenors første etablering i Russland i 1992 skjedde i Murmansk. Da ble det åpnet for internasjonale samtaler via det norske telenettet.

– Både fra russisk og norsk side har vi i dag mye å feire med hensyn til vår vellykkede satsning i Russland. Det russiske telekom-markedet er i sterk utvikling med fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Telenor har langsiktige ambisjoner i det russiske markedet, og ønsker fortsatt å spille en viktig rolle og dermed bidra til samfunnsbygging i landet, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pressetalsmann Dag Melgaard, e-post:

dag.melgaard@telenor.com

, tlf: + 47901 92 000

Bilde:

Fra pressekonferansen på den norske ambassaden i Moskva tirsdag 4. desember. Fra venstre ambassadør Øyvind Nordsletten, næringsminister Dag Terje Andersen og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas