Svein Aaser valgt til ny styreleder i Telenor ASA

Bedriftsforsamlingen i Telenor ASA valgte 16. mai 2012 Svein Aaser til ny styreleder etter Harald Norvik.

Svein Aaser var konsernsjef i Den norske Bank og DnB NOR fra 1998 til 2007. Han var tidligere konsernsjef i Nycomed fra 1987 til 1996. Aaser har også vært administrerende direktør i Storebrand Skade, Nora Matprodukter og Stabburet Nora. Han har vært president i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og styreformann i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Aaser er i dag styreleder i Statkraft og i Det Norske Oljeselskap.

I en kommentar sier Svein Aaser at han ser fram til å arbeide med styret og ledelsen i Telenor ASA. “Telenor er blant verdens største mobiloperatører og har oppnådd en sterk markedsposisjon på kort tid, både i Europa og Asia. Jeg ser fram til å lære mer om både organisasjon og markeder”.

Bedriftsforsamlingen har også valgt Anders Skjævestad som ny leder for bedriftsforsamlingen og dermed leder for nominasjonskomiteen. Skjævestad etterfølger Jan Erik Korssjøen. Anders Skjævestad har vært medlem av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomiteen i Telenor siden 2009.

Kontaktperson:
Tor Odland, kommunikasjonssjef, Telenor Group, mobil: +47 9909 0872