Stø kurs på strategiarbeidet fortsetter å gi resultater

(Fornebu, 23. oktober 2019) “Resultatene i tredje kvartal reflekterer at vi fortsetter å levere på strategien, med fokus på vekst, effektivitet og forenkling. Totalt sett leverer konsernet en nesten flat organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter og en reduksjon i organisk EBITDA på 2 prosent justert for prosjektkostnader dette kvartalet og engangseffekter i fjor. Kostnadsnivået er uendret, justert for transaksjonskostnader knyttet til oppkjøpet av DNA og M&A kostnader.

Moderniseringen i Norge går som planlagt, og resulterer i en vekst på 3 prosent i abonnements- og trafikkinntekter, kombinert med 5 prosent reduksjon i driftskostnader i dette kvartalet. I Thailand og Myanmar fortsatte momentumet fra første halvår 2019, og begge virksomhetene har vekst i abonnements- og trafikkinntekter dette kvartalet. I Pakistan har gjeninnføring av særskatt på televirksomhet og et vanskelig makroøkonomisk klima skapt en utfordrende situasjon.

I løpet av kvartalet har Telenor gjennomført oppkjøpet av DNA i Finland. Den pliktige tilbudsperioden ble avsluttet 10. oktober og resulterte i en eierandel på 97,96 prosent. Vi har startet samarbeidet blant annet ved at DNA kan bruke Telenors globale innkjøpsprosesser, og vi ser nå etter muligheter for å utvide tjenestetilbudet til finske bedriftskunder.

I går kunngjorde vi at Telenor inngår et joint venture med Nordic Entertainment Group, som kombinerer selskapenes satellittbaserte underholdningsvirksomheter for å hente ut synergier og levere enda bedre kundeopplevelser. Dette er ytterligere et steg i eksekveringen av vår forenklingsagenda.

Basert på resultatene så langt i år og våre forventninger for fjerde kvartal, opprettholder vi utsiktene for 2019. Vår viktigste fokus og driver for verdiskapning fremover er å fortsette å levere på den strategiske agendaen,” sier Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor ASA.

  3. kvartal 3. kvartal Første tre kvartaler Første tre kvartaler                År Første tre kvartaler
Post IFRS 16
NØKKELTALL FOR TELENOR GROUP 2019 2018 2019 2018 2018 2019
NOK (i millioner)
Driftsinntekter 29 530 27 566 85 267 82 219 110 362 85 069
Organisk inntektsvekst (%) 0,1 0,6 0,4 -0,6 -0,6
Abonnements- og trafikkinntekter 22 762 21 356 65 731 63 709 84 825 65 731
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) -0,6 0,2 -0,4 0,5 0,2
EBITDA før andre inntekter og kostnader 12 092 12 410 34 354 35 087 45 451 38 185
Organisk EBITDA-vekst (%) -7,3 5,6 -5,0 5,2 3,2
EBITDA før andre inntekter og kostnader (%) 40,9 45,0 40,3 42,7 41,2 44,9
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA (436) 5 881 6 541 13 518 14 731 6 044
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 3 738 4 219 11 883 10 707 16 776
Totale investeringer 3 816 4 274 11 967 12 626 31 245
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser) 2 808 4 672 3 461 10 237 11 691
Totalt fri kontantstrøm (11 642) 26 543 (10 080) 32 130 31 989
Mobilabonnenter – endring i kvartalet /totalt (millioner) 5,2 0,7 183 173 174

Sammendrag av tredje kvartal 20191

  • 21. august fullførte Telenor oppkjøpet av DNA og iverksatte deretter et pliktig tilbud på de resterende aksjene. 10. oktober hadde Telenor oppnådd en eierandel på 97,96 prosent. DNA ble konsolidert fra 21. august 2019.2
  • Abonnements- og trafikkinntekter falt med 1 prosent på organisk basis. I et utfordrende marked falt inntektene i Pakistan betydelig, og utlignet veksten i flere andre markeder. Rapporterte inntekter økte med 7 prosent til 29,5 milliarder kroner.
  • Bruttofortjenesten, eksklusiv DNA, ble etter valutajusteringer redusert med 0,8 milliarder kroner, og er påvirket av omsetningsfallet i Pakistan og positive engangseffekter i fjor. Rapportert bruttofortjeneste økte med 0,6 milliarder kroner.
  • Valutajusterte driftskostnader økte med 0,6 milliarder kroner, men var stabile eksklusiv DNA og prosjektkostnader relatert til DNA-anskaffelsen og fusjonsdiskusjonene med Axiata. Rapporterte driftskostnader økte med 0,9 milliarder kroner eller 10%.
  • Organisk EBITDA falt med 7 prosent eller 0,9 milliarder kroner, først og fremst som en konsekvens av utviklingen i Pakistan. Rapportert EBITDA før andre poster var 12,1 milliarder kroner tilsvarende en EBITDA margin på 41 prosent.
  • Konsernet hadde en fri kontantstrøm før M&A på 2,8 milliarder kroner i kvartalet.

Finansielle utsikter for 20193

Basert på resultatene så langt i år og forventningene våre for fjerde kvartal, opprettholder vi utsiktene for 2019. Vi forventer organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter på rundt 2018-nivå og en lav ensifret organisk reduksjon i EBITDA. Driftsmessige investeringer eksklusiv lisenser og spektrum forventes å bli mellom 16-17 milliarder kroner, eksklusiv DNA.

1 Nøkkeltall og sammendrag for tredje kvartal 2019 samt utsikter er basert på nåværende de ASA struktur og regnskapsstandarder per 31. desember 2018 med mindre annet er angitt. Vennligst se «Definisjoner» på side 31 for beskrivelse av alternative resultatmålinger.

2 Noen av kommentarene til konsernets økonomiske resultater for tredje kvartal 2019 er unntatt DNA. Se side 8 for konsernets konsoliderte tall i NOK for DNA.

3 De finansielle utsiktene for 2019 er basert på konsernstruktur per 30. september 2019, men ekskluderer DNA og prosjektkostnader relatert til DNA-anskaffelsen og fusjonsdiskusjoner med Axiata i Asia.

Investorkontakter:

Øystein Myrvold
Tel: 992 30 460
oystein.myrvold@telenor.com

Håkon Hatlevik
Tel: 901 46 070
hakon.hatlevik@telenor.com

Pressekontakter:

Hanne Knudsen
Tel: 908 04 015
Hanne.Knudsen@telenor.com