Sterk fremdrift bekreftet i fjerde kvartal

I fjerde kvartal 2010 var Telenors driftsinntekter 24,9 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på åtte prosent. EBITDA før andre poster var 7,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 29 prosent, og kontantstrømmarginen var 14 prosent. For året 2010 var driftsinntektene 94,8 milliarder kroner, EBITDA før andre poster var 29,2 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31 prosent og kontantstrømmarginen var 19 prosent. Antall abonnement i Telenors konsoliderte mobilvirksomheter økte med nærmere åtte millioner i fjerde kvartal, og med 23 million for året 2010 (1).

“Telenor bekrefter posisjonen som et av Europas raskest voksende telekomselskaper med en organisk inntektsvekst på 8 prosent og sterk drift. I 2010 hadde Telenor kontantstrøm på 18 milliarder kroner og en solid EDITDA-margin,” sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Rekordhøy avkastning til aksjonærene

“Programmet for tilbakekjøp av aksjer i 2010 ble fullført i fjerde kvartal. Sammen med utbyttet som ble betalt ut i mai 2010 sørget dette for en rekordhøy avkastning til aksjonærene på ni milliarder kroner. Basert på det sterke finansielle resultatet foreslår ledelsen og styret et utbytte på 3,80 kroner per aksje for 2010, en utbetalingsgrad som ligger i den øvre del av utbytteintervallet,” sier Baksaas.

Effektivisering

“Våre effektiviseringsprogrammer nærmer seg de ambisiøse målene som ble satt i 2010. Vi forventer betydelige effekter i tiden fremover av investeringene i moderniseringen av våre nettverk. Det er vår ambisjon å forbedre effektiviteten og forsterke kundeopplevelsen gjennom å levere tjenester av høy kvalitet,” sier Baksaas

13 prosent vekst i Asia, tilfredsstillende i Norden og CEE

“De etablerte virksomhetene i Asia hadde 13 prosent organisk inntektsvekst i fjerde kvartal, og oppnådde en kontantstrøm på over 10 milliarder kroner. Uninor i India fikk mer enn fire millioner abonnementer i fjerde kvartal, og jeg er tilfreds med å se at at vår markedstilnærming blir stadig bedre. India er et meget konkurranseintenst marked med regulatoriske utfordringer, og vi er sterkt fokusert på å etablere Uninor som en operatør med svært lave kostnader,” sier Baksaas.

“Resultatene i Norden og Sentral- og Øst-Europa var tilfredsstillende, sett under ett. Imidlertid krever den økte konkurransen i noen av markedene mer innovative tilnærminger til markedene og ytterligere kostnadsreduserende tiltak,” sier Baksaas.

VimpelCom

“I januar godkjente styret i VimpelCom overtagelsen av Wind Telecom, og VimpelComs ledelse sa den ville avholde en generalforsamling for å godkjenne utstedelsen nye aksjer i forbindelse med transaksjonen. I desember tilkjennegjorde Telenor sin motstand mot transaksjonen fordi den, etter Telenors mening, verken var strategisk eller finansielt riktig for VimpelComs aksjonærer. På dette tidspunktet mener vi det er avgjørende at VimpelCom fokuserer på å gjenvinne momentet i det russiske markedet. Telenor reiste en voldgiftssak mot VimpelCom og Altimo 28. januar for å sikre Telenors forkjøpsrett og for å unngå utvanning i tilfelle transaksjonen blir fullført,” sier Baksaas.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for fjerde kvartal og året 2010 sammenlignet med foregående år:

Fjerde kvartal Året
(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) 2010 2009 2010 2009
Driftsinntekter 24 858 22 418 94 843 90 748
EBITDA før andre inntekter og kostnader 7 179 6 933 29 220 30 670
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 28,9 30,9 30,8 33,8
Justert driftsresultat 3 034 3 146 13 086 15 765
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 12,2 14,0 13,8 17,4
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser2 2 104 2 167 14 334 8 653
Resultat per aksje, i NOK 1,29 1,31 8,69 5,22
Investeringer (capex)3 3 783 5 455 11 688 15 722
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 3 783 5 455 11 355 15 722
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 15,2 24,3 12,0 17,3
Kontantstrøm fra driften4 3 395 1 478 17 865 14 948
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp 19 276 26 332

Kontakt:

Scott Engebrigtsen, informasjonssjef, tlf: 90043484, E-mail: scott@telenor.com

Priv. til red.:

Presse- og analytikerkonferanse

I forbindelse med resultatframleggingen vil en presse- og analytikerkonferanse bli avholdt tirsdag 8. februar kl. 0900 i Auditorium A, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Overføring via Internett og mobiltelefon

Presse- og analytikerkonferansen blir overført over internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen, på www.telenor.com/en/investor-relations/reports/q4-2010. Under direktesendingen er det mulig å sende inn spørsmål via internett. Det vil også være mulig å følge sendingen direkte eller i opptak på mobiltelefoner som håndterer 3G, GPRS eller EDGE. Se nærmere informasjon på www.telenor.com/en/investor-relations/reports/q4-2010.

Telefonkonferanse og spørsmål

Presse- og analytikerkonferansen kan også høres telefonisk, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen og en spørrerunde i salen. Ring inn i god tid til: 800 80 119.

Materiale

Kvartalsrapporten blir gjort tilgjengelig på www.telenor.com/en/investor-relations/reports/q4-2010 og www.newsweb.no kl. 0700, mens presentasjonene brukt under presse- og analytikerkonferansen vil bli gjort tilgjengelig kl. 0845.

1 Per fjerde kvartal har Telenor 203 millioner mobilabonnement, inkludert 92 millioner abonnement fra VimpelCom Ltd.

2 Frem til 31. desember 2009 har “Resultat etter skatt og minoritetsinteresser” inkludert faktiske tall for Kyivstar og estimerte tall for OJSC VimpelCom. Fra og med første kvartal 2010 blir faktiske rapporterte tall for OJSC VimpelCom og Kyivstar inkludert med ett kvartals etterslep. For ytterligere detaljer, vennligst se “Associated companies” på side 17 i kvartalsrapporten.

3 Investeringer (Capex) er definert som investeringer fra løpende virksomheter.

4 Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum.