Stabile resultater i første kvartal

(Fornebu, 4. mai 2021) «Digitaliseringsreisen til Telenor fortsatte i første kvartal 2021 og bidro til å øke abonnementsbasen med 5 millioner og redusere driftskostnadene med 7%. Til tross for 4% nedgang i abonnements- og trafikkinntekter, gjorde kostnadsreduksjonen at EBITDA kun falt 2%. Fri kontantstrøm endte på 3.8 milliarder kroner.

Norden leverte et solid kvartal, med EBITDA-vekst i både Finland og Danmark. Selv om pandemien har påvirket Telenors asiatiske selskaper det siste året har vi klart å tilpasse oss og leverer sterk kundevekst på tvers av markedene vi opererer i.

Vi annonserte nylig planer om sammenslåing av vår virksomhet i Malaysia med en annen aktør. Diskusjonene representerer et viktig steg videre i Telenors strategi om å styrke posisjonen i Asia og skape verdi for aksjonærene. Den sammenslåtte enheten vil ha størrelse og evne til å møte de økende forventningene som kommer fra et stadig mer digitalisert samfunn.

I Myanmar opplever vi en uoversiktlig og usikker situasjon. Vi er dypt bekymret for utviklingen i landet. Siden militærkuppet 1. februar 2021 har Telenors prioritet vært å ivareta sikkerheten til våre ansatte, sørge for tilgang til mobiltjenester for våre kunder og å være så åpne som vi kan om situasjonen i Myanmar. Vedvarende restriksjoner på mobilnettet har hatt store konsekvenser for befolkningen i Myanmar og landets økonomi. Dette viser hvor viktig tilgang til kommunikasjonstjenester er. Telenor oppfordrer myndighetene i Myanmar til å umiddelbart gjenopprette tilgang til kommunikasjonstjenester og å respektere menneskerettigheter og ytringsfrihet.

På bakgrunn av stadig dårligere utsikter for økonomien og forretningsklimaet i landet, kombinert med en forverret sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon, ser vi få tegn til bedring i tiden fremover. Det er grunnen til at vi velger å nedskrive hele verdien av Telenor Myanmar på 6,5 milliarder kroner i dette kvartalet.

På grunn av usikkerheten rundt utviklingen i landet, har vi valgt å ta Myanmar ut av utsiktene for året. For 2021, ekskludert Myanmar, forventer vi abonnements- og trafikkinntekter og EBITDA rundt samme nivå som i 2020. Driftsmessige investeringer forventes å tilsvare 15-16 prosent av driftsinntektene.»

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

NØKKELTALL FOR TELENOR ASA Første kvartal År
(NOK i millioner) 2021 2020 2020
Driftsinntekter   28.873   30.953  122.811
Organisk inntektsvekst (%)  -1,6 1,5 -2,3
Abonnements- og trafikkinntekter   21.715   23.867   93.439
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) -4,0  1,8 -1,9
EBITDA før andre inntekter og kostnader   13.015   14.106   56.520
Organisk EBITDA-vekst (%) -2,2  2,6  1,7
EBITDA før andre inntekter og kostnader/Driftsinntekter (%)  45,1  45,6  46,0
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA   -3.889   698   17.341
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum   3.745   3.079   16.351
Totale investeringer   4.284   3.385   21.692
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser)   2.992   2.664   12.542
Total fri kontantstrøm   3.834   3.775   20.855
Mobilabonnenter – endring i kvartalet / totalt (millioner)  5,0  -0,4  181,8

Sammendrag av første kvartal 2021[1]

  • Antall abonnenter for konsernet økte med 5 millioner inkludert to millioner i Myanmar. Abonnementsmassen endte på 187 millioner ved utgangen av kvartalet.
  • Abonnements- og trafikkinntekter falt med 4 prosent på organisk basis. Totale driftsinntekter endte på 28,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 2,1 milliarder kroner.
  • Valutajusterte driftskostnader ble redusert med 0,7 milliarder kroner. Det tilsvarer 7 prosent. Rapporterte driftskostnader ble redusert med 1,1 milliarder kroner.
  • EBITDA før andre poster falt med 2 prosent ettersom reduksjonen i valutajusterte driftskostnader ikke veide opp for nedgangen i abonnements- og trafikkinntekter. Rapportert EBITDA før andre poster endte på 13,0 milliarder kroner og EBITDA-marginen var på 45 prosent.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 3,7 milliarder kroner, som gjorde at driftsinvesteringene utgjorde 13 prosent av inntektene.
  • Rapporterte nettoinntekter var på minus 3,9 milliarder kroner. Reduksjonen i driftsresultatet som følge av nedskrivningen av Telenor Myanmar på 6,5 milliarder kroner og høyere skattenivå ble ikke kompensert for av den positive utviklingen i netto finansposter.
  • Total fri kontantstrøm 3,8 milliarder kroner.
  • Gjeldsgraden falt til 1,8x ved slutten av første kvartal, fra 2,0x ved slutten av foregående kvartal.
  • Den 1. februar 2021 erklærte militæret i Myanmar unntakstilstand og den overordnede situasjonen er ustabil. På bakgrunn av stadig verre utsikter for økonomien og forretningsklimaet i landet, sammen med en forverret sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon, ser vi begrensede tegn til forbedring i Myanmar. Som en konsekvens ble hele verdien til Telenor Myanmar nedskrevet med 6,5 milliarder kroner i kvartalet.

[1]Vennligst se side 25 for beskrivelse av alternative resultatmålinger.

Pressekontakt

Tormod Sandstø | Tormod.sandsto@telenor.com | + 47 90 94 32 15