Solid start på året – øker antall nye mobilkunder med 2,3 millioner 

(Fornebu, 30. april 2019) «Resultatene for første kvartal 2019 bekrefter vår innsats og evne til å tiltrekke oss nye kunder, skape verdier og modernisere Telenor. De driftsmessige og finansielle resultatene er i tråd med våre forventninger. 

I Norge fortsetter vi å bygge ut fiber for kundene våre, og dette har gitt en vekst på 20 prosent i fiberinntektene. I tillegg har mobilabonnements- og trafikkinntektene økt med to prosent.

På tvers av Telenors fremvoksende markeder i Asia ser vi forbedringer i takt med at databruken fortsetter å øke. Vekstmomentet i Bangladesh og Pakistan har fortsatt og jeg er fornøyd med at vi har stabilisert inntektene og er tilbake til solid kundevekst i Myanmar, med en økning på mer enn en million mobilabonnenter i første kvartal. I Thailand og Malaysia er kontantkortsegmentet fortsatt utfordrende. Imidlertid forbedrer vi nettverksposisjonen vår i Thailand, som vil gjøre det mulig for oss å tilby suverene datatjenester til våre kunder i tiden fremover.

De siste to årene har vi steg for steg iverksatt og levert på ambisjonene om modernisering og verdiskaping gjennom digitalisering, noe som har bidratt til et enklere og mer effektivt Telenor. I april kunngjorde vi nok et steg i denne strategien, ved at vi går inn i det finske markedet og således styrker vår posisjon i Norden,» sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Nøkkeltall for første kvartal 2019

NOK (i millioner) 1. kv 2019 1. kv 2018 År 2018 1. kv 2019
IFRS16
Driftsinntekter 27 709 27 150 110 362 27 644
Organisk inntektsvekst (%) 0,3 (1,5) (0,6)
Abonnements- og trafikkinntekter 21 443 21 015 84 825 21 443
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) 0,0 1,0 0,2
EBITDA før andre inntekter og kostnader 11 175 11 340 45 451 12 425
Organisk EBITDA-vekst (%) (3,5) 10,0 3,2
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 40,3 41,8 41,2 44,9
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 3 882 4 992 14 731 3 833
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 4 043 3 068 16 776
Totale investeringer 4 043 4 687 31 245
Fri kontantstrøm 2 453 2 575 31 989
Mobilabonnenter – endring i kvartalet /totalt (millioner) 2,3 1,7 174

Sammendrag av første kvartal 2019

  • På organisk basis var abonnements- og trafikkinntektene stabile i det første kvartalet. Totale rapporterte driftsinntekter var 27,7 milliarder kroner, en økning på 2 prosent.
  • Bruttofortjeneste ble etter valutajusteringer redusert med 0,5 milliarder kroner i kvartalet, mens rapportert bruttofortjeneste sank med 0,1 milliarder kroner.
  • Valutajusterte driftskostnader ble redusert med 0,1 milliarder kroner eller 1 prosent. Rapporterte driftskostnader økte med 0,1 milliarder eller 1 prosent.
  • EBITDA før andre inntekter og kostnader var 11,2 milliarder kroner, tilsvarende en EBITDA-margin på 40 prosent, 1 prosentpoeng lavere enn i fjor. Organisk vekst i EBITDA falt med 3 prosent.
  • Nettoresultat til aksjonærer i Telenor ASA var 3,9 milliarder kroner, eller 2,66 kroner per aksje.
  • Investeringer ekskl. lisenser og spektrum var 4 milliarder kroner, tilsvarende 15 prosent av driftsinntektene.
  • Fri kontantstrøm i kvartalet var 2,5 milliarder kroner.

Finansielle utsikter for 2019

  • For konsernet, uten å inkludere vårt Thailandske selskap dtac, opprettholder vi utsiktene for organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter på 0-2 prosent og en organisk EBITDA vekst på 1-3 prosent. Investeringer ekskl. lisenser og spektrum forventes å bli 16-17 milliarder kroner, inkludert Thailand. Dtac vil gi finansielle utsikter for 2019 i juni og Thailand blir inkludert i konsernets inntekts- og EBITDA-utsikter fra og med andre kvartal 2019.

Pressekontakt

Meera Bhatia, mobil: 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com

Investorkontakter

Marianne Moe, mobil: 916 17 631, marianne.moe@telenor.com

Håkon Hatlevik, mobil: 901 46 070, hakon.hatlevik@telenor.com

Presentasjon for presse og analytikere

Telenor vil presentere resultater for første kvartal onsdag 30. april kl 09.00. Presentasjonen, som også vil bli overført direkte på nett, vil bli holdt i Auditorium Voice i Telenor Expo på Fornebu. Konsernsjef Sigve Brekke og finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup vil presentere kvartalsresultatene. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via telefon. For å delta på telefonkonferansen ringer du inn på 2350 0296, med deltakerkode 2788295.

Materiell

Kvartalsrapporten og -presentasjonen vil være tilgjengelig her