Sigve Brekke ny leder av Telenor Asia, Tore Johnsen ny sjef for DTAC

Sigve Brekke, som er administrerende direktør i DTAC, blir ny leder av Telenor Asia og medlem av Telenors konsernledelse 1. september 2008. Brekke etterfølger Arve Johansen, som kommer tilbake til Telenors hovedkontor i Norge som spesialrådgiver for konsernsjefen. Tore Johnsen tar over som ny administrerende direktør for DTAC i Thailand.

“Vi er svært glade for at Sigve Brekke blir med i konsernledelsen og ser frem til å få dra nytte av hans mangeårige erfaring fra vår internasjonale virksomhet. Hans strategiske kompetanse og operasjonelle kunnskap er kvaliteter som vil være til stor nytte for både Telenor og våre selskaper”, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Ser frem til regionansvar

Før Sigve Brekke i 2002 ble administrerende direktør i DTAC, hadde han jobbet tre år ved Telenors kontor i Singapore. Brekke har bakgrunn blant annet som statssekretær i Forsvarsdepartementet i 1993, har også jobbet ved Forsvarets Forskningsinstitutt og har hatt et forskningsopphold ved Harvard University, John F. Kennedy School of Government. Brekke har en mastergrad i offentlig forvaltning fra Harvard University. Under hans ledelse har DTAC blitt en ledende mobiloperatør i Thailand med 16,7 millioner kunder (ved utgangen av mars 2008).

“Jeg gleder meg til å få et regionansvar i Telenor Asia. Jeg setter pris på å få denne muligheten. Det blir spennende å utvide horisonten og få være med på å utvikle Telenors virksomhet videre, både på regions- og konsernnivå”, sier Sigve Brekke, administrerende direktør i DTAC og påtroppende leder for Telenor Asia.

“Utrolig utvikling”

Visekonsernsjef Arve Johansen har ledet Telenors regionkontor i Asia siden det ble etablert i 2006. Han har vært i Telenor siden 1989 og hatt en rekke stillinger i konsernet. Han var administrerende direktør for Telenor Mobile fra 1999 til 2005 og var administrerende direktør for Telenor International helt fra starten i 1993 til 1999. Når hans avtaleperiode i Asia er over 1. september, skal han være spesialrådgiver for konsernsjefen i Telenor til han går av med pensjon i juni 2009.

“Vi er veldig heldige som har hatt Arve Johansen som nøkkelperson i utviklingen av Telenor. Han har vært hovedarkitekten for vår internasjonale vekststrategi fra 1993 og fremover. Hans kunnskap og innsats både i Asia og Europa har vært av stor betydning. Jeg takker ham for hans store innsats”, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

“Å få oppleve utviklingen av Telenors internasjonale vekst, har vært utrolig spennende. Jeg har fått være aktivt med i mer eller mindre alle Telenors virksomheter, men Asia har alltid vært noe helt spesielt for meg. I dag utgjør våre fire asiatiske selskaper 40 prosent av Telenors totale kundemasse. Det i seg selv vitner om hvilken utrolig utvikling Telenor har gjennomgått, fra et helnorsk selskap til global mobilaktør”, sier Arve Johansen, visekonsernsjef og leder for Telenor i Asia.

Til Thailand

Tore Johnsen tar over etter Sigve Brekke som administrerende direktør i DTAC. Johnsen har vært administrerende direktør i Telenor Pakistan siden etableringen i 2004. Før han flyttet til Pakistan, var han fire år i DiGi i Malaysia, først som strategidirektør og deretter som administrerende direktør. Han startet i Telenor i 1974 og har hatt en rekke lederstillinger og internasjonale oppdrag. Johnsen er sivilingeniør, i tillegg til studier i internasjonal bedriftsledelse. Ny administrerende direktør for Telenor Pakistan vil bli annonsert før 1. september.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Esben Tuman, informasjonsdirektør i Telenor Asia,

Tlf.: +66859184 111, e-post:

esben@telenor.com

Foto:

Last ned foto av Sigve Brekke

Last ned foto av Arve Johansen

Last ned foto av Tore Johnsen