Resultater for første halvår 2019: Fortsetter å levere på strategiske prioriteringer

(Fornebu, 16. juli 2019) «Den strategiske agendaen vi satte for to år siden forsetter å gi resultater i andre kvartal. Selv om den organiske abonnements- og trafikkinntekten gikk ned med 1 prosent, var EBITDA-marginen på 40 prosent og vi hadde positive effekter fra våre moderniseringsprogrammer. Telenors underliggende finansielle resultater var stabile.

Vi ser at den gode utviklingen fra starten av året forsetter i flere av våre markeder dette kvartalet. I Norge har snittinntekten per mobilkunde økt med 2 prosent, og forberedelser for 5G er i full gang gjennom piloter og nettverksoppgraderinger. Det er god fremdrift i fiberutrullingen og planene for å erstatte kobberinfrastrukturen. Dette vil muliggjøre raskere og mer stabile nettverk for våre kunder.

I Thailand og Myanmar har vi sett inntektsforbedringer i løpet av året. Investeringene vi har gjort i Thailand det siste året viser nå resultater og danner et godt grunnlag for videre vekst. Abonnements- og trafikkinntektveksten i Bangladesh var på 13 prosent. Totalt økte kundebasen til Telenor med 2,3 millioner i kvartalet.

Vårt kjøp av en majoritetsandel i finske DNA har nå blitt godkjent av EU-kommisjonen, og vi forventer at transaksjonen gjennomføres i august. Etter gjennomføring vil transaksjonen utløse tilbudsplikt for resten av aksjene i selskapet. I Asia fortsetter samtalene om en potensiell sammenslåing av Telenors og Axiatas virksomheter, med mål om å ferdigstille en avtale innen tredje kvartal 2019.

God operasjonell utvikling og modernisering av våre nettverk vil være fokus også i andre halvår. Slik skal vi skape gode kundeopplevelser og verdier for våre aksjonærer,» sier Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor ASA.

Nøkkeltall for andre kvartal 2019

NOK (i millioner) 2. kv2019 2. kv 2018 1. halvår2019 1. halvår 2018 Helår 2018 1.     halvår  2019
IFRS16
Driftsinntekter 28 027 27 503 55 737 54 653 110 362 55 607
Organisk inntektsvekst (%) 0,6 -1,0 0,5 -1,2 -0,6
Abonnements- og trafikkinntekter 21 526 21 337 42 969 42 353 84 825 42 969
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%) -0,7 0,4 -0,4 0,7 0,2
EBITDA før andre inntekter og kostnader 11 087 11 337 22 262 22 677 45 451 24 736
Organisk EBITDA-vekst (%) -3,8 0,5 -3,7 5,0 3,2
EBITDA før andre inntekter og kostnader (%) 39,6 41,2 39,9 41,5 41,2 44,5
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 3 095 2 645 6 977 7 637 14 731 6 705
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum 4 102 3 420 8 145 6 489 16 776
Totale investeringer 4 109 3 666 8 151 8 352 31 245
Fri kontantstrøm (891) 3 012 1 562 5 587 31 989
Mobilabonnenter – endring i kvartalet /totalt (millioner) 2,3 2,1 178 172 174

Sammendrag av andre kvartal 20191

  • Totale rapporterte driftsinntekter var 28 milliarder kroner, en økning på 2 prosent. Abonnements- og trafikkinntektene gikk ned 1 prosent på organisk basis.
  • Bruttofortjenesten ble etter valutajusteringer redusert med 0,2 milliarder, mens rapportert bruttofortjeneste økte med 0,1 milliarder.
  • Valutajusterte driftskostnader sank med 0,1 milliarder eller 1 prosent (justert for en avsetning i Bangladesh). Rapporterte driftskostnader økte med 0,3 milliarder eller 3 prosent.
  • EBITDA før andre inntekter og kostnader var 11,1 milliarder, tilsvarende en EBITDA-margin på 40 prosent. Etter justering for avsetningen i Bangladesh, var organisk EBITDA ned med 1 prosent.
  • Nettoresultat til aksjonærer i Telenor ASA var 3,1 milliarder.
  • Driftsmessige investeringer ekskl. lisenser og spektrum var 4,1 milliarder, tilsvarende 15 prosent av driftsinntektene.
  • Konsernet hadde negativ fri kontantstrøm i kvartalet på 0,9 milliard.
  • I andre kvartal betalte vi 6,4 milliarder i utbytte til våre aksjonærer og gjennomførte tilbakekjøp av aksjer for totalt 0,8 milliarder.

Finansielle utsikter for 20192

Som tidligere kommunisert er dtac i Thailand nå inkludert i konsernets finansielle utsikter for 2019. I tillegg er konsernets utsikter justert for reviderte utsikter i Malaysia, samt avsetningen i Bangladesh i andre kvartal. Basert på dette og på resultatene så langt i år forventer vi abonnements- og trafikkinntekter på nivå med 2018 og lav ensifret reduksjon i EBITDA. Driftsmessige investeringer ekskl. lisenser og spektrum er fortsatt forventet å være rundt 16-17 milliarder.

Fotnoter:

1 Nøkkeltall og sammendrag for andre kvartal 2019, samt utsikter er basert på nåværende ASA struktur og regnskapsstandarder per 31. desember 2018 med mindre annet er angitt. Vennligst se «Definisjoner» på side 30 i Q2 rapporten for beskrivelse av alternative resultatmålinger. 

2De finansielle utsiktene for 2019 er basert på konsernstruktur per 30. juni 2019 og utelukker M&A kostnader relatert til oppkjøp av DNA og den planlagte fusjonen med Axiata i Asia.

Pressekontakt

Hanne Knudsen, mobil: 90804015, hanne.knudsen@telenor.com

Investorkontakter

Marianne Moe, mobil: 916 17 631, marianne.moe@telenor.com

Håkon Hatlevik, mobil: 901 46 070, hakon.hatlevik@telenor.com

Fremleggelse av resultater:

  • Presentasjon for presse og analytikere – webcast og telefon, 16. juli kl. 9.00
  • Pressemøte på Telenor Expo, Fornebu, 16. juli kl. 11.00

Presentasjon for presse og analytikere – kun på webcast og telefonkonferanse

Telenor vil presentere resultater for andre kvartal tirsdag 16. juli kl 09.00. Presentasjonen vil kun bli overført direkte på nett dette kvartalet. Konsernsjef Sigve Brekke og finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup vil presentere kvartalsresultatene. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via telefon. For å delta på telefonkonferansen ringer du inn på 2100 2610, med deltakerkode 5507845.

Materiale  

Kvartalsrapporten og -presentasjonen vil være tilgjengelig her: https://www.telenor.com/investors/reports/2019/telenor-groups-results-for-the-2nd-quarter-2019/

Pressemøte på Telenor Fornebu kl. 11:00

Konsernsjef Sigve Brekke, finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, og Telenor Norge sjef Petter-Børre Furberg inviterer norske journalister til Telenor Fornebu for et pressemøte kl. 11:00. Det vil bli en presentasjon, samt tid for spørsmål. Møtet blir avholdt i Norway Lounge, Telenor Expo Visitor Centre, Telenor Fornebu.

For spørsmål om pressemøtet, kontakt Hanne Knudsen, mobil: 90804015, hanne.knudsen@telenor.com