Rekordhøy omsetning og EBITDA

I tredje kvartal 2014 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 27,7 milliarder kroner, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 3,5 prosent. EBITDA før andre poster var 10,3 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 37% og kontantstrømmen fra driften var 6,3 milliarder kroner.

-I tredje kvartal fortsatte vi å bedre lønnsomheten og drive omsetningsvekst, og vi leverer det beste kvartalet noensinne målt i EBITDA og operasjonell kontantstrøm. Vi fikk 3,4 millioner nye mobilabonnementer i perioden, drevet av solid kundevekst i India, Bangladesh, Malaysia og i vårt nyeste marked Myanmar, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

-Vår omfattende utbygging av 4G-nett i Norge, kombinert med økt antall 4G-telefoner driver kundenes appetitt for data og resulterte i robust omsetningsvekst i kvartalet. Stadig høyere forventinger fra våre kunder krever ytterligere investeringer og fortsatt sterkt fokus på effektiv drift i Norge, sier Baksaas.

-I Thailand ble både omsetningen og kundeinntaket i kvartalet påvirket av økt konkurranse og svake makroøkonomiske forhold. For å møte den sterke etterspørselen etter internettjenester og mobil data, samt for å møte nye behov som følger endringer i kundenes bruksmønstre, har dtac økt investeringene i 3G- og 4G-nettverk. Overgangen til den nye 3G-lisensen fortsetter å bidra til reduksjon i regulatoriske kostnader. Pågående tvister fortsetter å være en del av forretningsmiljøet i Thailand, og vi vil håndtere disse fremover, sier Baksaas.

-I slutten av september fikk vi våre første kunder i Myanmar på nett da vi lanserte vi våre tjenester i landet. Telenor startet i landets nest største by, Mandalay, før nettet deretter ble åpnet i byene Nay Pui Taw og Yangon. Vi fortsetter rulle ut nettverk og tjenester slik at stadig flere mennesker for første gang kan få tilgang til mobiltjenester, og vi ser frem til å bidra med viktig infrastruktur til folk i Myanmar. 25. oktober passerte vi 1 millioner kunder, og vi er sikre på at den lovende trenden vil fortsette, sier Baksaas.

-Vi fortsetter våre anstrengelser for å drive lønnsom vekst fra økt internettbruk. Av vår totale kundemasse på nærmere 180 millioner abonnenter, er omtrent 29 prosent aktive internettbrukere. For å utnytte dette vekstpotensialet vil vi fortsette å tilby rimelige og relevante tjenester, for dermed å stimulere til økt etterspørsel og drive lønnsom vekst i dataforbruk, sier Baksaas.

-Basert på resultatene så langt i år, og utsiktene for resten av 2014, er våre forventninger for helåret uendret. Som tidligere kommunisert, venter vi en EBITDA-margin høyere enn fjoråret og lav ensifret organisk omsetningsvekst, sier Baksaas.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for tredje kvartal 2014 sammenlignet med foregående år:

Tredje kvartal Tredje kvartal
(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) 2014 2013
Driftsinntekter 27 685 25 953
EBITDA før andre inntekter og kostnader 10 263 9 619
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 37,1 37,1
Justert driftsresultat[1] 6 391 6 281
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 23,1 24,2
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 2 586 3 917
Resultat per aksje, i NOK 1,72 2,59
Investeringer (capex) 4 808 5 589
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 3 914 3 730
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 14,1 14,4
Kontantstrøm fra driften[2] 6 349 5 889

[1] Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger

[2]Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum

Kontakt:

Meera Bhatia, tel. 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com

Presentasjonen, som holdes på engelsk, foregår onsdag 29. oktober 2014 kl. 0900 i Auditorium Voice, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Presentasjonen vil bli direkte overført over Internett. Tallene offentliggjøres kl. 0700 samme dag på Telenors Internett-sider.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene.

Overføring via Internett og mobiltelefon

Presse- og analytikerkonferansen blir overført over Internett, både direkte og som opptak etter konferansen her: https://www.telenor.com/no/investorer/rapporter/2014/resultat-3-kvartal-2014/

Under direktesendingen er det mulig å sende inn skriftlige spørsmål via Internett.

Telefonkonferanse og spørsmål

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via telefon, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen. Ring inn i god tid til 23162787, pin kode: 8753269

Materiale

Hele kvartalsrapporten og presentasjonene brukt under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig her: https://www.telenor.com/no/investorer/rapporter/2014/resultat-3-kvartal-2014/