Opplysningen 1881 – fortsatt best og billigst

Opplysningen 1881 fra Telenor tilbyr fortsatt den klart beste og billigste nummeropplysningen i Norge. Dette går frem av Post- og teletilsynets (PTs) rapport om konkurransen i det norske markedet for nummeropplysning som ble lagt fram i dag.

Opplysningen 1881

Opplysningen 1881 har 500 kundebehandlere med tilgang til en komplett nummerdatabase med søk blant med enn 6 millioner oppføringer som oppdateres kontinuerlig med 8- 10 000 endringer i døgnet. Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet og mottar ca. 40 millioner samtaler i året.


I tillegg til manuell opplysningstjeneste tilbyr Opplysningen 1881 opplysning via elektroniske tjenester (Opplysningen Online) og SMS på tlf. nr. 1999 og 2000.Telenor Teleservice


Teleservice er et selskap i Telenor-konsernet som blant annet driver Contact Center-tjenester, telefon- og datamøtene MeetAt 119 og Opplysningen 1881. Teleservice har ca. 1400 ansatte fordelt på virksomheter 18 steder i Norge i tillegg til datterselskaper i Norge, Sverige og Tyskland.