Ny undersøkelse: Verden er klar for mobile helsetjenester

Med utgangspunkt i den eksplosive veksten i global mobiltetthet skyter en teknologisk revolusjon fart innen helsetjenester. De fleste steder i verden er helsevesenet overbelastet, kostbart og ute av stand til møte behovet til en voksende befolkning. I følge en ny undersøkelse fra Boston Consulting Group og Telenor Group kan mobil helseteknologi gi betydelige fordeler til alle land, gi økonomisk vekst og bedre leveforhold for enkeltmennesket.

Noen av hovedfunnene:

  • Den nødvendige infrastrukturen er allerede tilgjengelig: 7,4 milliarder mobilabonnement er forespeilet i løpet av 2015
  • Det teknologiske mangfoldet og nettkapasiteten er tilstrekkelig, både for enkle mobiltelefoner og smarttelefoner
  • I dag er mer enn 500 mobile helseprosjekt i gang verden over
  • Kostnadene innen eldreomsorg kan reduseres med 25 prosent ved hjelp av mobile helsetjeneste
  • Barsels- og fødselsdødeligheten kan senkes med 30 prosent
  • Dobbelt så mange distriktspasienter kan nås av lege
  • Samtykke til behandling av tuberkulose kan økes med 30 – 70 prosent
  • Rundt 30 prosent av smarttelefonbrukerne vil trolig ta i bruk “velvære-applikasjoner” i løpet av 2015
  • Kostnadene for datainnsamling kan reduseres med 24 prosent
  • Smarttelefoner er den mest populære teknologien blant leger siden stetoskopet

Undersøkelsen “Sosio-økonomisk betydning av mHelse” – utført av The Boston Consulting Group på oppdrag av Telenor Group – er en omfattende gjennomgang av hvilken betydning mHelse-initiativ kan ha i 12 forskjellige land. Landene er gruppert i tre sektorer, hver med forskjellige utfordringer innen primærhelsevesenet. Der landene i en sektor i første rekke møter utfordringer innen ikke-smittsomme sykdommer og rakst voksende systemkostnader, kan en annen sektor slite med mor/barn helseproblemer, smittsomme sykdommer og begrenset tilgang til helsetjenester. Det de har til felles er at mobil helseteknologi kan gi tjenestene forbedret kvalitet, rekkevidde og effektivitet samtidig som kostnadene og systembelastningene reduseres.

Telenor Group har lansert en rekke mobile helseinitiativ på tvers av sine markeder. I Norge gir et støtteprosjekt eldre muligheten til å bo hjemme lenger med bruk av mobile alarmsystemer. I Thailand bidrar en mobilbasert teksttjeneste til overvåkning av epidemier. I Bangladesh finnes en tjeneste kalt “Healthline” der pasienter har et enkelt nummer å ringe til ved alvorlige og ikke alvorlige medisinske behov. I India kan mødre få kritisk informasjon om helse og svangerskap gjennom telefonen. I Montenegro drives et fellesprosjekt med EU der avsidesboende eldre kan nå tjenester med ett enkelt tastetrykk på sin mobiltelefon. I Serbia blir mobil helseteknologi tatt i bruk for å heve kvaliteten på medisinsk registrering og rapportering for Romfolket.

Handling er påkrevd

– Mobil helse er allerede en realitet, med hundrevis av prosjekter i gang verden over. Mange prosjekter strever imidlertid med å oppnå en viss målestokk. Både regulatoriske tiltak og samarbeid om økosystemer er påkrevd for å nå nødvendig størrelse. Vi må forplikte oss til en felles standard, øke tilgangen til mobile tjenester og dokumentere effekten av mobil helse. Dessuten kan myndighetene utnytte sine innkjøpsrutiner til å oppmuntre til innovasjon innen mobile helsetjenester, sier konsernsjef i Telenor Group, Jon Fredrik Baksaas.

– Den teknologiske utviklingen koplet med sukessrike forsøk verden over viser at tiden nå er inne for mHelse. Økende tilslutning vil kreve samordning av en rekke deltakere, inkludert tilpasning av insentiver for at helsepersonell skal ta i bruk mHelse, sier Knut Haanæs, Global Leader, Sustainability Practice, The Boston Consulting Group.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen beskriver hovedutfordringene innen helsevesenet i hvert av landene som er undersøkt og anslår mulig fortjeneste over det neste tiåret av tilgjengelige storskala mHelse-løsninger, ut fra de best dokumenterte mHelse-pilotene som er gjennomført pr. i dag. Den ser også de rollene interessenter må spille for dette skal bli en realitet.

Kontaktperson:

Tor Odland, kommunikasjonssjef, Telenor Group

Tlf.: (+47) 99 09 08 72

E-post: tor.odland@telenor.com