Nordiske toppledere sammen om dugnad for FNs bærekraftsmål

(Oslo, 31. oktober 2018) I dag lanserte 11 nordiske toppledere et felles initiativ for å få opp farten i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Under Nordisk råds møte på Stortinget, presenterte de sine ambisjoner for statsminister Erna Solberg.

Gruppen består per i dag av konsernsjefene i Equinor, Hydro, GSMA, Ìslandsbanki, Nokia, SAS, Swedbank, Telenor Group, Telia Company, Vestas og Yara International.

Topplederne ønsker å sette fokus på nye forretningsmodeller som er i tråd med dagens etiske, sosiale og miljømessige prioriteringer. Initiativet danner også en møteplass der de nordiske statsministerne og topplederne kan diskutere hvordan bærekraft skal være forankret i kjernevirksomheten og ikke være sett på som en «pliktøvelse». Et viktig mål er å utforske hvordan man kan øke fremdriften i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål gjennom ansvarlig virksomhet og ulike partnerskapsmodeller.

– Teknologi gir oss fantastiske muligheter til å løse samfunnsutfordringer, for eksempel innen helse og velferd, kunnskap og utdanning, og for å skape mindre ulikhet. Næringsliv og offentlig sektor spiller en viktig rolle i å sikre at utviklingen tar samfunnet i positiv retning – og for å få det til trenger vi en dugnad på tvers av bransjer og sektorer, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

– Mange av de største nordiske selskapene anerkjenner tydelig dette ansvaret og har, som Telenor, lagt sine forretningsstrategier opp mot FNs bærekraftsmål. Det vil vi ha mer av, og som toppledere ønsker vi å være ambassadører for endring. Dette handler ikke om veldedighet, det handler om å legge til rette for langsiktig, bærekraftig vekst, sier Brekke.

Forankret i bedriftenes strategi

Topplederne forplikter seg til å forankre sine forretningsstrategier i bærekraftsmålene og utforske muligheter for økt samarbeid. Arenaen skal legge til rette for å dele erfaringer, lærdommer og hvordan selskapene best kan tallfeste effekten av dette arbeidet.

Mindre ulikhet er en direkte konsekvens av Telenors kjernevirksomhet. Selskapet har forankret sin strategi innenfor FNs bærekraftsmål #10, Mindre ulikhet, og har forpliktet seg til konkrete globale mål innen 2020. Disse inkluderer å tilrettelegge for at syv millioner barn får en offisiell identitet i Asia gjennom mobil fødselsregistrering, utdanning av 4 millioner barn og ungdom i nettvett, og sørge for 100,000 timer med opplæring i leverandørkjeden med fokus på helse og sikkerhet.

Felles brev til de nordiske statsministerne

Kort tid etter at initiativet ble etablert sendte medlemmene et felles brev til de nordiske statsministerne der formålet med fellesskapet ble annonsert. Dette resulterte i dagens møte med statsminister Erna Solberg under Nordisk råds 70. sesjon i Oslo.

Solberg, som også er en av to ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, ble presentert for de felles ambisjonene for topplederforumet og fikk overlevert et nytt brev til de nordiske statsministerne. Gruppen diskuterte også betydningen av global handel og partnerskap mellom det offentlige og næringslivet som viktige forutsetninger for å nå FNs bærekraftsmål.

Les brevet til de nordiske statsministerne og uttalelser fra de 11 konsernsjefene her

Last ned høyoppløselig bilde

Mediekontakt:

Hanne Knudsen
Informasjonssjef, Telenor Group
M: 90804015 | hanne.knudsen@telenor.com