Negotia og Telenor overrekker Norges første erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens til digitaliseringsminister Astrup

(Fornebu, 2. juli 2019) Digitaliseringsminister Nikolai Astrup får i dag overlevert en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet av sentrale aktører i norsk næringsliv, med Negotia og Telenor i spissen. Det er første gang man i Norge har utarbeidet en slik felles erklæring. Denne kan danne et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med utvikling av nasjonal strategi for kunstig intelligens.

I mai arrangerte Telenor og YS-forbundet Negotia en rundebordskonferanse om digital etikk og kunstig intelligens (AI). Tilstede var digitaliseringsminister Nikolai Astrup, toppledere og tillitsvalgte fra ledende norske selskaper som Equinor, EVRY, IBM Norge, DNB, Schibsted Media Group, DNV GL, samt representanter fra Stortinget, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, YS, Virke, Abelia, NHO og EU Kommisjonens High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. I etterkant av konferansen har partene i fellesskap utarbeidet en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

– Vi er stolte over denne erklæringen, særlig fordi både arbeidsgivere og arbeidstakere fra store teknologiselskaper står samlet bak denne. De beste løsningene er de som arbeidsgiver og arbeidstaker finner i fellesskap på arbeidsplassen, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia.

Rettferdig, ikke-diskriminerende og åpent

– Vi er glade for at debatten rundt AI og etikk brer seg blant industriaktører, myndigheter, arbeidslivets parter og forskningsmiljøer. Dette er spesielt viktig for det store teknologiskiftet vi befinner oss i der også 5G og Tingenes Internett (IoT) utgjør sentrale elementer. Vi håper denne erklæringen gir et godt grunnlag for fremtidig debatt og arbeid knyttet til AI, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.


Digitaliseringsminister Nikolai Astrup og Telenors konsernsjef Sigve Brekke på Fornebu.

I erklæringen legges det vekt på at beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente. Det må være klare ansvarsforhold og hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen.

Fremover vil stadig flere beslutnings- og styringsprosesser være støttet av systemer med innslag av kunstig intelligens. Denne utviklingen må skje på en ansvarlig måte og ta hensyn til enkeltmennesket, bedrifter og samfunnet, slår erklæringen fast.

Erklæringen er signert av:

 • Telenor ASA sammen med Negotia Telenor, Tekna Telenor, NITO Telenor
 • EVRY ASA sammen med Negotia EVRY, ALT EVRY, Tekna EVRY, NITO EVRY
 • IBM Norge AS sammen med IT-Forbundet IBM, Negotia IBM, Tekna IBM, EL&IT Forbundet IBM, Parat IBM, NITO IBM
 • DNB ASA sammen med Finansforbundet DNB
 • Equinor ASA
 • Schibsted Media Group AS
 • DNV GL
 • NHO
 • Abelia
 • Virke
 • Negotia
 • YS
 • NITO
 • Parat
 • Finansforbundet
 • Tekna

Her kan du lese erklæringen som er oversendt digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Kontakt:

Monica A. Paulsen
Leder YS-forbundet Negotia
Mobil: 909 90 971

Hanne Knudsen
Kommunikasjonssjef, Telenor ASA
Mobil: 90 80 40 15 | hanne.knudsen@telenor.com