Nedskriving av gjenværende regnskapsmessige verdier i India

I første kvartal 2012 har Uninor operasjonelt utviklet seg i henhold til selskapets planer. Etter at indisk høyesterett i februar vedtok å kansellere Uninors lisenser og den indiske telekomregulatørens (TRAI) nylige anbefaling for ny auksjon av 2G-lisenser, har usikkerheten økt betydelig. Hvis forslaget fra TRAI blir vedtatt av det indiske telekomdepartementet slik det nå foreligger, vil det være nær umulig for Telenor å delta i auksjonen. Telenor arbeider imidlertid aktivt opp i mot indiske myndigheter for å få frem et akseptabelt rammeverk for videre drift.

Forsiktighetsprinsippet gjør at Telenor ASA har besluttet å skrive ned gjenværende immaterielle eiendeler og anleggsmidler i India med 3,9 milliarder kroner (2,6 milliarder kroner etter minoritetsinteresser). Nedskrivingen vil bli inkludert i Telenors resultater for første kvartal 2012, som legges frem 8. mai 2012. Etter nedskrivingen har Telenor ingen regnskapsmessig eksponering knyttet til India pr 31. mars 2012.

Kontakt:

Tor Odland
Telenor Group
+47 9909 0872