Lovende start på året med fortsatt fremdrift i det digitale transformasjonarbeidet

(Fornebu, 24 April 2018) «Jeg er fornøyd med starten på året, og hvordan vi forsetter å vokse og fornye oss. Vi fikk to millioner nye kunder i første kvartal, abonnements- og trafikkinntektene økte med 1 % og EBITDA økte med 10 %.

Vårt digitale transformasjonsarbeid og fokus på effektivitetsforbedringer fortsetter å gi sterke resultater. Resultatene i Skandinavia var robuste, samtidig som vi fortsetter å se forbedring i modne markeder i Asia. Etter en treg start på året i Bangladesh og Pakistan så vi at veksten tok seg opp i løpet av kvartalet, og vi forventer at inntektsveksten forbedres i disse markedene fremover.

I løpet av første kvartal tok vi viktige skritt for å videreutvikle Telenor. Vi annonserte salget av våre mobilvirksomheter i Sentral- og Øst-Europa, noe som gjør at vi kan fokusere på utvikling av virksomhetene i Skandinavia og Asia. Vi styrket også vår digitale posisjon ved å inngå et strategisk samarbeid for å videreutvikle våre finansielle tjenester i Pakistan. I går nådde vi en viktig milepæl i Thailand med signeringen av 2,3 GHz spektrumavtalen.

Totalt sett var dette enda et solid kvartal og vi fortsetter den målbevisste utførelsen av strategien vår» sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Nøkkeltall for første kvartal 2018

NOK (i millioner)   1.kv. 2018   1.kv. 2017                2017 1.kv. 2018 (IFRS 15)
Driftsinntekter 27 113 27 596 112 069 27 138
Organisk inntekstvekst (%) -1,5 0,3 0,5
Abonnements- og trafikkinntektene 21 157 21 177 86 314 21 027
Organisk abonnements- og trafikkinntekter vekst (%) 1,0 1,2 2,4
EBITDA før andre inntekter og kostnader 11 309 10 504 44 694 11 330
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 41,7 38,1 39,9 41,8
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA 4 987 4 168 11 983 4 983
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum som andel av driftsinntekter (%) 11,3 15,9 15,4 11,3
Investeringer/driftsinntekter (%) 17,3 15,9 18,1 17,3
Fri kontantstrøm 2 575 2 166 24 867 2 575
Mobilabonnenter – endring i kvartalet /totalt (millioner) 1,7 2,4 170 1,7

Avviklet virksomhet: Telenor India, Ungarn, Montenegro & Serbia og Bulgaria, Telenor Common Operation, Telenor Microfinance Bank og Telenor Banka. 

Nøkkeltall for første kvartal 2018

  • Totale driftsinntekter økte med 2 % til 27,1 milliarder kroner. Abonnements- og trafikkinntekter økte med 1 % på organisk basis.
  • EBITDA på organisk basis økte med 10 %.
  • Rapporterte driftskostnader ble redusert med 0,8 milliarder kroner. Justert for valutaeffekter var reduksjonen 0,7 milliarder kroner eller 7 %.
  • EBITDA før andre inntekter og kostnader ble 11,3 milliarder kroner og EBITDA-marginen ble 41,7 %, en bedring på 4 prosentpoeng fra fjoråret.
  • Nettoresultat til aksjonærer i Telenor ASA var 5,0 milliarder kroner, eller 3,35 kroner per aksje.
  • Investeringer ekskl. lisenser og spektrum var 3,1 milliarder kroner, tilsvarende 11 % av driftsinntektene.
  • Fri kontantstrøm for kvartalet var 2,6 milliarder kroner.

Finansielle utsikter for 2018

  • I 2018 forventer vi en organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter på 1-2 %, og en organisk EBITDA-vekst på 2-3 %. Investeringer ekskl. lisenser og spektrum har blitt justert for avviklingen av virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa, og forventes å bli 17-18 milliarder kroner.

 

Pressekontakt
Meera Bhatia (+47) 46 84 49 59, meera.bhatia@telenor.com

Investorkontakter
Marianne Moe (+47) 91 61 76 31, marianne.moe@telenor.com
Helge Øien (+47) 91 31 92 42, helge.oien@telenor.com

Presentasjon for presse og analytikere
Telenor vil presentere resultater for første kvartal onsdag 24. april kl 09.00. Presentasjonen, som også vil bli overført direkte på nett, vil bli holdt i Auditorium Voice i Telenor Expo på Fornebu. Konsernsjef Sigve Brekke og finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup vil presentere kvartalsresultatene. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via telefon. Denne tjenesten vil tillate deg å stille spørsmål etter presentasjonen. For å delta på telefonkonferansen, vennligst registrer deg før konferansen begynner ved å ringe +47 21 00 26 10, (kode: 9600829.)

Materiell
Kvartalsrapporten og -presentasjonen vil være tilgjengelig her: https://www.telenor.com/investors/reports/2018/telenor-groups-results-for-the-1st-quarter-2018/