Ledende uavhengig proxyrådgiver anbefaler at aksjonærer stemmer mot Wind Telecom-transaksjonen

Telenor er tilfreds med at verdens ledende proxy-rådgiver, Institutional Shareholder Services (ISS), har anbefalt at aksjonærene i VimpelCom Ltd (NYSE: VIP) stemmer mot den foreslåtte utvidelsen av aksjekapitalen og utstedelse av nye aksjer i forbindelse med det foreslåtte oppkjøpet av Wind Telecom SpA på den ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes 17. mars 2011.

ISS sin konklusjon baserer seg på en detaljert analyse av markedsreaksjonene på den forslåtte Wind Telecom-transaksjonen, vilkårene for transaksjonen, aksjeanalytikernes synspunkter og følger for corporate governance-strukturen i VimpelCom.

I sin vurdering av markedets reaksjoner, bemerket ISS at VimpelCom-aksjen har falt med 10,2 prosent siden den første annonseringen av transaksjonen og at VimpeCom ikke har fulgt den samme positive utviklingen i Russland som blant annet reflekteres i MSCI- og RTS-indeksene som har økt med henholdsvis 29,3 og 31,3 prosent. Siden VimpelCom Ltd ADR ble børsnotert i april 2010 har aksjekursen gått ned med 27,8 prosent, samtidig som MSCI- og RTS-indeksene har steget henholdsvis 15,7 og 18,7 prosent.

Selv om reaksjonene til uavhengige analytikere har vært blandet, sier ISS at analytikere ser ut til å være skeptiske til de synergiene som er foreslått, så vel som risiko knyttet til det algerske selskapet .

ISS har også uttrykt bekymring over at Wind Telecom-transaksjonen kan resultere i at aksjonæravtalen mellom Telenor og Altimo blir frafalt. ISS peker på at risikoen for at minoritetsaksjonærene mister beskyttelsen fra aksjonæravtalen – spesielt deres mulighet til å velge uavhengige styremedlemmer som kan bli avgjørende i viktige styrebeslutninger – bør mane til varsomhet .

– Støtten fra ISS bekrefter vårt syn om at VimpelComs aksjonærer ikke er tjent med Wind Telecom-transaksjonen, og at en godkjennelse av transaksjonen kun er egnet til å ødelegge aksjonærverdier. Vi vil sterkt oppfordre alle aksjonærer til å stemme i mot transaksjonen i god tid før 11. mars 2011, som er fristen for å være sikker på at deres stemmer vil være representert ved den ekstraordinære generalforsamlingen,sier Richard Olav Aa, CFO i Telenor.

Innehavere av omsettelige sertifikater (Depository Receipts) i VimpelCom må avgi sine stemmeinstruksjoner til depotbanken The Bank of New York Mellon innen 11. mars 2011 kl 17:00 New York City-tid (kl. 21:00 norsk tid) for å bli tatt hensyn til på den ekstraordinære generalforsamlingen.

VimpelCom-aksjonærer som har spørsmål om den ekstraordinære generalforsamlingen, eller som trenger assistanse i forbindelse med stemmegivningen, kan kontakte Telenors fullmektige saksfører Innisfree M A Incorporated i USA på telefon +1-877-800-5190 eller deres London-baserte datterselskap Lake Isle M A Incorporated på telefon +44 20 7710 9960. Aksjonærer som behøver assistanse kan også sende e-post til info@innisfreema.com.

Kontakt:

Dag Melgaard, informasjonssjef i Telenor

Tlf: +47 901 92 000

E-post: dag.melgaard@telenor.com

Forward-Looking Statements

This letter contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. In addition, other written or oral statements which constitute forward-looking statements have been made and may in the future be made by or on behalf of Telenor ASA. In this letter, such forward-looking statements include, without limitation, statements relating to the implementation of strategic initiatives, the results or consequences of any meeting of VimpelCom shareholders, the consequences of the proposed transaction with Wind Telecom S.p.A., statements relating to VimpelCom’s future business development and economic performance and other statements regarding matters that are not historical facts. The words “believe”, “expect”, “will”, “may”, “could”, “should”, “would” and similar expressions identify certain of these forward-looking statements. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements because actual events and results may differ materially from the expected results described by such forward-looking statements. Telenor disclaims any intention or obligation to update and revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Additional Information and Where to Find It

Telenor has filed with the Securities and Exchange Commission (the SEC) a statement on Schedule 13D with respect to Telenor’s interest in the securities of VimpelCom, together with amendments thereto. Investors and security holders are urged to read the Schedule 13D, as well as Telenor’s and VimpelCom’s respective filings with the SEC, including VimpelCom’s proxy statement furnished to the SEC under cover of Form 6-K on February 15, 2011, VimpelCom’s registration statement on Form F-4 filed with the SEC, OJSC VimpelCom’s public filings with the SEC, including its Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2009, together with amendments and supplements thereto, because they contain (or will contain) important information. Investors and security holders may obtain free copies of such documents at the SEC’s website ( http://www.sec.gov).