Kurs i offentlig tilbud om aksjer i VimpelCom Ltd.

Kursen i det offentlige tilbudet av 142.500.000 amerikanske depotaksjer (American Depositary Shares) i VimpelCom i USA er satt til 3,50 dollar pr aksje. Dette gir et netto proveny til Telenor på 486,3 millioner dollar.

Telenor har også gitt tilretteleggerne en 30 dagers opsjon på å kjøpe inntil 21.375.000 ytterligere aksjer til samme kurs som i det offentlige tilbudet. Det offentlige tilbudet ventes å bli gjennomført rundt den 21. september 2016. I tillegg har Telenor, i en transaksjon utenfor USA og mot ikke-amerikanske statsborgere, utstedt en treårig obligasjon på en milliard dollar, som under gitte betingelser kan gjøres opp med inntil 204.081.633 VimpelCom-aksjer. Obligasjonen ventes å bli utstedt rundt den 21. september 2016.

Telenor kunngjorde 5. oktober 2015 at selskapet ønsket å selge sine aksjer i VimpelCom. VimpelCom-aksjene er notert på NASDAQ-børsen i USA under ticker VIP.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup og Credit Suisse er tilretteleggere for Telenor i transaksjonen.

Det offentlige tilbudet annonseres etter at VimpelCom 23. mai 2014 sendte inn registreringsdokumenter til Securities and Exchange Commission (SEC), og senere oppdaterte disse 20. april 2016. Depotaksjene vil kun bli tilbudt via et amerikansk prospekt og tilhørende informasjon VimpelCom tidligere har registrert hos SEC. Mulige investorer bør lese prospektet, og VimpelComs tidligere SEC-dokumenter. De aktuelle dokumentene kan lastes ned fra SECs sine nettsider på www.sec.gov. Alternativt kan man få en kopi av prospektet og andre relevante dokumenter gjennom å kontakte tilretteleggerne. Kontaktdetaljer til tilretteleggerne er tilgjengelig i den engelske versjonen av meldingen.

Denne informasjonen utgjør ikke et tilbud, eller en invitasjon til å kjøpe, verdipapirer i VimpelCom Ltd. i USA eller noen annen jurisdiksjon hvor slikt tilbud eller invitasjon ikke er tillatt eller til noen person som det er ulovlig å rette slikt tilbud eller invitasjon til. Potensielle brukere av denne informasjonen bes om å gjøre seg kjent med og etterleve slike restriksjoner og å følge de nærmere instruksjonene som er gjort kjent gjennom den engelske meldingen, som er tilgjengelig på www.telenor.com eller www.newsweb.no.

Kontakt

Investor Relations

Marianne Moe
Mobile: (+47) 916 17 631
marianne.moe@telenor.com

Helge Øien
Mobile: (+47) 913 19 242
helge.oien@telenor.com

Media

Glenn Mandelid
Mobile: (+47) 926 61 300
glenn.mandelid@telenor.com