Jukka Leinonen ny leder for Telenors nordiske forretningsområde

(Fornebu, 1. november 2019) Jukka Leinonen, administrerende direktør i den finske teleoperatøren DNA, blir den nye lederen for Telenors nyetablerte nordiske forretningsområde. Leinonen går inn i Telenors konsernledelse og skal i tillegg til å lede DNA, ta rollen som styreleder for Telenors selskaper i Sverige og Danmark.

– Jukka Leinonen er en høyt ansett telekomleder med mer enn 30 års industrierfaring. Han har vært avgjørende for den suksesshistorien DNA har blitt i dag. Vi er imponert over den kontinuerlige veksten DNA har hatt og dagens markedsposisjon. Leinonens fokus på verdiskapning og erfaring fra det høydigitale finske markedet er perfekt for å lede det nye nordiske forretningsområdet og en naturlig del av Telenors konsernledelse, sier Sigve Brekke, konsernsjef, Telenor ASA.

Leinonen har vært i DNA, Telenors nyeste datterselskap, siden 2010 og ble utnevnt til administrerende direktør i 2013 fra sin stilling som SVP, Corporate Business. Fra 2002 til 2009 hadde han diverse lederstillinger innen strategisk forretningssalg, markedsføring og produktledelse hos TeliaSonera Ltd. Før dette var han administrerende direktør for Sonera Solutions Oy.

– Jeg er beæret over å få muligheten til å lede det nye nordiske forretningsområdet og ser frem til å videreutvikle Telenors posisjon i regionen gjennom et styrket samarbeid mellom de nordiske Telenor-selskapene. Jeg ser et stort potensiale innen verdiskapning, for eksempel innen bedre roaming for kundene, utvikling av B2B potensialet i regionen, 5G og Tingenes Internett, sier Leinonen.

Telenor Norge, viktige hjemmemarkedet og en primær innovasjonsdriver i konsernet, skaper stor verdi for Telenor. Administrerende direktør Petter-Børre Furberg blir fra 1. november 2019 medlem av konsernledelsen i tillegg til å være del av samarbeidet og innovasjonsinitiativene innen det nye nordiske forretningsområdet.

Furberg har tidligere vært del av konsernledelsen, både som leder for Telenors forretningsområde for fremvoksende markeder og som administrerende direktør for Telenor Myanmar.

Integrert virksomhet på tvers av den nordiske regionen

Telenors har styrket sin posisjon i det nordiske markedet gjennom det nylige kjøpet av DNA i Finland. Etter en pliktig tilbudsperiode på resterende aksjer i DNA i oktober eier Telenor nå 97.87 prosent av selskapet. Oppkjøpet er enda et steg på veien for å levere på Telenors strategiske agenda, med fokus på modernisering og verdiskaping innen selskapets kjerneområder i Norden og Asia.

Sammen med Telenors selskaper i Norge, Danmark og Sverige blir den finske teleoperatøren del av et nytt nordisk forretningsområde, som skal jobbe sammen for å realisere synergier og skape vekstmuligheter for Telenor og økt verdi for kundene på tvers av regionen.

Pressekontakt:

Hanne Knudsen, kommunikasjonssjef Telenor ASA
M: 90804015 | hanne.knudsen@telenor.com

Høyoppløselige bilder av Jukka Leinonen og Petter-Børre Furberg.