Gunn Wærsted valgt til ny styreleder i Telenor ASA

Bedriftsforsamlingen i Telenor ASA valgte 17. desember 2015 Gunn Wærsted (60) til ny styreleder. Wærsted vil tiltre styret den 14. januar 2016.

«Nominasjonskomiteen har gjennomført en grundig vurdering av mulige kandidater til vervet som styreleder i Telenor ASA. Gunn Wærsted har solid leder og styrekompetanse og strategisk erfaring som vil bidra til å videreutvikle Telenor som et av verdens ledende mobilselskaper», sier Anders Skjævestad, leder av Nominasjonskomiteen og Bedriftsforsamlingen.

Gunn Wærsted (født 1955) er konserndirektør og medlem av konsernledelsen i Nordea Bank og administrerende direktør for Nordea Bank Norge. I sin karriere har Wærsted hatt en rekke leder- og direktørstillinger innen bank og forsikring, blant annet administrerende direktør i Sparebank 1 Gruppen, Sparebank 1 Alliansen, konserndirektør i DNB og administrerende direktør i Vital Forsikring.

Wærsted er styreleder i Petoro, og har tidligere hatt styreverv blant annet i Statoil, Statkraft og Ferd Holding. Wærsted er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

«Telenor er et av verdens ledende mobilselskaper med 200 millioner kunder i 13 markeder, inklusive en sterk posisjon i det viktige norske hjemmemarkedet. Jeg ser frem til å bidra til å videreføre Telenors fantastiske vekst og verdiskapning. Som ny styreleder vil jeg sette meg grundig inn i de ulike muligheter og utfordringer selskapet står overfor, samt ta meg tid til å bli godt kjent med styret, ledelsen og selskapet», sier Gunn Wærsted.

Kontakt
Anders Skjævestad
Leder av Bedriftsforsamlingen og Nominasjonskomiteen i Telenor ASA
Mobil: 934 07 403

Severin Roald
Kommunikasjonsdirektør Telenor ASA
Mobil: 920 30 033