Generalforsamlingene i PHP og Finda godkjenner salg av eierandeler i DNA til Telenor

Det vises til Telenors børsmelding 9. april 2019 vedrørende avtaler med PHP Holding Oy og Finda Telecoms Oy om kjøp av deres respektive eierandeler (til sammen 54 %) i den finske teleoperatøren DNA. Som planlagt har det i dag vært avholdt generalforsamlinger i PHP og Finda. Begge generalforsamlingene godkjente salg av respektive eierandeler i DNA til Telenor. Telenor forventer at transaksjonene vil bli gjennomført i tredje kvartal 2019.