Fortsatt vekst, opprettholdte utsikter for året

I andre kvartal 2015 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 30,2 milliarder kroner, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 6%. EBITDA før andre poster var 10,6 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 35% og kontantstrømmen fra driften var 4 milliarder kroner. Nettoresultatet økte med 57% til 3,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer et resultat per aksje på 2,42 kroner. For første halvår rapporterte konsernet rekordhøye inntekter og EBITDA.

– Telenor fortsatte å levere lovende resultater for andre kvartal. Vi rapporterte mer enn NOK 30 milliarder i inntekter og en organisk inntektsvekst på 6 prosent. Lønnsomheten er fortsatt solid, med EBITDA før andre poster på NOK 10.6 milliarder og en EBITDA margin på 35 prosent, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

– I Norge har de siste kvartalenes mobiltrender vedvart i de tre månedene frem til juni. Kundenes databruk har mer enn doblet seg i perioden, noe som har resultert i en omsetningsvekst på mobiltjenester på 6 prosent. Den økende databruken er støttet av en sterk vekst i 4G dekning og 4G mobiltelefoner. Vi fortsetter å bygge ut 4G nettet over hele landet med mål om å dekke 95 prosent av befolkningen innen slutten av året, sier Baksaas.

– Konkurransen i Thailand var fortsatt intens i andre kvartal. dtac gjennomgår en omfattende snuoperasjon som allerede har resultert i et betraktelig sterkere nettverk for både 3G og 4G. Den pågående omstillingsprosessen i dtacs salgs- og distribusjonsmodell er viktig for fremtidig suksess i dette konkurranseutsatte markedet, sier Baksaas.

– I Myanmar fortsetter resultatene å overgå våre forventninger. I juli passerte vi 10 millioner abonnenter. Sterk etterspørsel etter tale og datatjenester fortsetter å øke både inntekter og lønnsomhet. I dette kvartalet har vi bygd ut nettverket ytterligere, og innen utgangen av juni dekket vi 213 av totalt 330 storkommuner. I et land der 70 prosent av befolkningen bor på landsbygda er hastigheten på nettverksutbyggingen den største utfordringen, sier Baksaas.

– Etter et begivenhetsrikt kvartal er vi fornøyde med solide resultater fra Pakistan. Trafikkinntektene er relativt stabile, til tross for den påkrevde biometriske verifikasjonsprosessen som ble avsluttet i mai, endte kundebasen på 31,6 millioner kunder ved utgangen av kvartalet. Salgs- og markedsaktiviteter har tatt seg betydelig opp i det andre kvartalet og forbrukstrendene er lovende, sier Baksaas.

– Vi fortsetter vår strategiske satsing på ‘”Internet for All’’ og på kostnadseffektivitet. Vi har investert vesentlig i datanettverk og bruk av data er i hurtig vekst. Det å skape lønnsomhet av denne kraftige dataveksten vil være en viktig prioritet for oss fremover. Det betyr også at vi vil videreutvikle våre nåværende digitale posisjoner innen ‘tingenes internett’, digitale rubrikkannonser, og finansielle tjenester. Ved utgangen av juni brukte en tredjedel av vår totale kundebase mobilt internett. Dette viser at det er stor etterspørsel etter data og peker på mulighetene som ligger foran oss. Tilgang til mobilt internett gjør digital inkludering mulig og åpner opp muligheter for alle. Fra denne strategiske plattformen ser jeg frem til at Sigve Brekke fortsetter å utvikle Telenor-konsernet når han overtar som konsernsjef den 17. august, sier Baksaas.

-Basert på resultatene i første halvdel av 2015 og forventninger for resten av året, opprettholder vi utsiktene for 2015, sier Baksaas.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for andre kvartal 2015 sammenlignet med foregående år:

Andre kvartal Andre kvartal Første halvår Første halvår
(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) 2015 2014 2015 2014
Driftsinntekter 30 179 25 657 60 389 50 976
EBITDA før andre inntekter og kostnader 10 571 9 498 21 157 18 572
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 35.0 37.0 35.0 36.4
Justert driftsresultat[1] 6 413 5 947 13 021 11 517
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 21.2 23.2 21.6 22.6
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 3 635 2 319 7 688 5 995
Resultat per aksje, i NOK 2,42 1,54 5,12 3,98
Investeringer (capex) 6 596 4 768 11 185 11 219
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 6 591 3 873 11 114 7 423
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 21.8 15.1 18.4 14.6
Kontantstrøm fra driften[2] 3 980 5 626 10 043 11 149
Egenkapitalandel inkludert ikke-kontrollerende eierinteresser 36.9 38.7
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp[3] 47 448 44 387

[1] Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger [2]Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum [3] Netto rentebærende gjeld er definert som netto rentebærende gjeld eksklusive nåverdien av lisensforpliktelser. Organiske inntekter er definer som inntekter justert for effektene av kjøp og salg av virksomhet og valutaeffekter. Telenor Danmark er klassifisert som avviklet virksomhet. Historisk resultatregnskap er omarbeidet.

Kontakt:

Meera Bhatia, tel. 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com Presentasjonen, som holdes på engelsk, foregår onsdag 22. juli 2015 kl. 0900 i Auditorium Voice, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Presentasjonen vil bli direkte overført over Internett. Tallene offentliggjøres kl. 0700 samme dag på Telenors Internett-sider. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene.

Overføring via Internett og mobiltelefon

Presse- og analytikerkonferansen blir overført over Internett, både direkte og som opptak etter konferansen her: https://www.telenor.com/no/investorer/rapporter/telenors-resultater-for-2-kvartal-2015/ Under direktesendingen er det mulig å sende inn skriftlige spørsmål via Internett.

Telefonkonferanse og spørsmål

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via telefon, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen. Ring inn i god tid til 23 16 27 29, pin kode: 3683856

Materiale

Hele kvartalsrapporten og presentasjonene brukt under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig her