Fjerde kvartal 2011: Fullfører et år med sterk vekst

I fjerde kvartal 2011 var Telenors driftsinntekter 25,4 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på syv prosent. EBITDA før andre poster var 7,4 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 29 prosent, og kontantstrømmen var 3,8 milliarder kroner. For året 2011 var driftsinntektene 98,5 milliarder kroner, EBITDA før andre poster var 30,5 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 31 prosent og kontantstrømmen var 19,1 milliarder kroner.

“Resultatene i 2011 bekrefter nok en gang Telenors posisjon som et av Europas raskest voksende telekomselskaper, med en organisk vekst på syv prosent både for kvartalet og året. Vi fikk 29 millioner mobilabonnement i 2011, hvorav 7 millioner i fjerde kvartal,” sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

Viktigste drivere

“Konsernets vekst er drevet av sterk kundevekst i våre asiatiske virksomheter og økende etterspørsel etter datatjenester. Resultatene fra den norske virksomheten er påvirket av høye markedsaktiviteter dette kvartalet, for å øke hastigheten på migrering til nye prisplaner,” sier Baksaas.

Uninor

“Den positive utviklingen i Uninors drift gjennom året fortsatte i fjerde kvartal, og vi er nå anerkjent som en voksende aktør i det indiske markedet. Dommen som nylig ble avsagt i indisk høyesterett om å kansellere alle mobillisensene som ble utstedt i 2008, straffer Telenor for hendelser som fant sted før vi gikk inn i India. Vi jobber for å beskytte våre investeringer på alle mulige måter, og vil vurdere alle muligheter før eventuelle ytterligere investeringer. Vi forventer en rask og rettferdig behandling fra indiske myndigheter,” sier Baksaas.

Modernisering av infrastruktur

“Vi investerte betydelige beløp gjennom året for å levere nye og forbedrede tjenester til våre kunder, og for å legge til rette for den sterke veksten i datatrafikk. Vi er sikre på at moderniseringen av infrastruktur vil forbedre effektiviteten og være fordelaktig både for våre kunder og miljøet,” sier Baksaas.

VimpelCom

“I VimpelCom er resultatene påvirket av oppkjøpet av Wind Telecom. Vi støtter VimpelComs iverksettelse av strategien for å øke effektiviteten, oppnå lønnsom vekst og kapitaleffektivisering,” sier Baksaas.

Rekordhøy avkastning

“I 2011 hadde Telenor en solid kontantstrøm på mer enn 19 milliarder kroner og vi opprettholder en sterk balanse. I november fullførte vi programmet for tilbakekjøp av aksjer, som medfører en tilbakebetaling på 4,4 milliarder kroner til aksjonærene. Sammen med utbyttet som ble utbetalt i juni 2011 resulterte dette i en rekordhøy utbetaling til aksjonærene på 10,7 milliarder kroner. For 2011 foreslår styret i Telenor et utbytte på 5,00 kroner per aksje, som tilsvarer en utbetalingsgrad som ligger i det øvre nivå av utbytteintervallet,” sier Baksaas.

“Vi er trygge på at Telenor-konsernet vil oppleve ytterligere vekst og sterke resultater i 2012 gjennom å utnytte våre markedsposisjoner, menneskelige ressurser og muligheter,” sier Baksaas.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for fjerde kvartal i 2011 sammenlignet med foregående år:

Fjerde kvartal
Året
(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) 2011 2010 2011 2010
Driftsinntekter 25 433 24 858 98 516 94 843
EBITDA før andre inntekter og kostnader 7 417 7 179 30 526 29 220
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 29,2 28,9 31,0 30,8
Justert driftsresultat 1 3 533 3 034 15 217 13 086
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 13,9 12,2 15,4 13,8
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 2 (1 937) 2 103 7 937 14 333
Resultat per aksje, i NOK (1,19) 1,29 4,89 8,69
Investeringer (capex) 3 3 823 3 783 11 907 11 688
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 3 638 3 783 11 441 11 355
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 14,3 15,2 11,6 12,0
Kontantstrøm fra driften 4 3 780 3 395 19 085 17 865
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp 18 222 19 276

Det henvises til kvartalsrapporten som finnes på www.telenor.com/en/investor-relations/reports/q4-2011 for mer informasjon.

Kontakt:

Scott Engebrigtsen, informasjonssjef, tlf: 90043484, E-mail: scott.engebrigtsen@telenor.com

Priv. til red.:

Presse- og analytikerkonferanse

I forbindelse med resultatframleggingen vil en presse- og analytikerkonferanse bli avholdt onsdag 8. februar kl. 0900 i Auditorium A, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Overføring via Internett og mobiltelefon

Presse- og analytikerkonferansen blir overført over internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen, på www.telenor.com/en/investor-relations/reports/q4-2011. Under direktesendingen er det mulig å sende inn spørsmål via internett. Det vil også være mulig å følge sendingen direkte eller i opptak på mobiltelefon – send SMS med kodeord expo til 2440 eller +472440 fra utlandet.

Telefonkonferanse og spørsmål

Presse- og analytikerkonferansen kan også høres telefonisk, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen og en spørrerunde i salen. Ring inn i god tid til (+47)23184545. Deltakerne blir bedt om å lese opp sitt navn og selskap til en automatisk telefonsvarer, etterfulgt av # (firkanttast). For å stille spørsmål under spørrerunden, trykk *1 for å stille deg i kø.

Materiale

Kvartalsrapporten og presentasjonene som brukes under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig på www.telenor.com/en/investor-relations/reports/q4-2011 og www.newsweb.no.

1 Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger

2Fra og med første kvartal 2010 blir faktiske rapporterte tall for OJSC VimpelCom og Kyivstar inkludert med ett kvartals etterslep.

3 Investeringer (Capex) er definert som investeringer fra videreførte virksomheter

4Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum.