Endring i styret til Telenor ASA

René Richard Obermann vil fratre som styremedlem i Telenor ASA den første august 2019.

På grunn av andre forpliktelser har René Richard Obermann valgt å trekke seg fra styret den første august 2019. Obermann har vært styremedlem i Telenor ASA siden januar 2018.

Når Obermann fratrer vil styret til Telenor ASA bestå av:

  • Gunn Wærsted (styreleder)
  • Jørgen Kildahl
  • Jacob Aqraou
  • Sally Davis
  • Jon Erik Reinhardsen
  • Grethe Viksaas
  • Jan Otto Eriksen (ansattrepresentant)
  • Espen Smistad (ansattrepresentant)
  • Anita Helen Steine (ansattrepresentant)

Kontakt:

Bjørn Erik Næss
Leder av Bedriftsforsamlingen og Nominasjonskomiteen i Telenor ASA
Mobil: 41 50 52 01

Cathrine Stang Lund
Kommunikasjonssjef
Telenor ASA
Epost: cathrine-stang.lund@telenor.com
Mobil: +65 97 23 17 53