Chatte-apper tar av, men vi ringer når det er viktig, sier Telenor forskning

Telenor publiserer Digital Frontrunners-undersøkelse

Facebook-familien befester posisjonen sin som de foretrukne appene hos unge mobilsurfere rundt i verden. Selv om dagens unge forbrukere bruker mest tid på meldingsapper, sier de at SMS og mobilsamtaler fortsatt er viktige for dem.  I det asiatiske markedet seiler Internett-samtaler opp som en utfordrer.

I en undersøkelse utført av Telenors forskningsavdeling i november–desember 2015 ble mobilbrukere mellom 16 og 35 år i Asia og Europa spurt om sine kommunikasjonsvaner på mobilen. Telenor referer til denne gruppen som «digital frontrunners». De over 5600 deltakerne i undersøkelsen kom fra Thailand, Malaysia, Pakistan, Norge, Sverige, Serbia og Ungarn.

Denne gruppens mobile internettvaner gir gode indikasjoner på den fremtidige utviklingen av kommunikasjonstjenester, samt hvordan andre demografiske grupper i de aktuelle landene kan begynne å bruke internett på mobilen i årene som kommer.

“Når vi sammenligner med de tidligere undersøkelsene våre av «digital frontrunners», ser vi en generell tendens til økt bruk av internett-basert kommunikasjon på mobilenheter. Men undersøkelsen viser også at brukerne i ulike markeder har ulike preferanser. Tradisjonelle telekommunikasjonstjenester som mobiltale og SMS er fortsatt en viktig del av folks kommunikasjonsvaner i de fleste av de aktuelle landene”, sier Bjørn Taale Sandberg, leder for Telenors forskningsavdeling.

internet-study02

Selv om tradisjonelle mobilsamtaler ikke er den kommunikasjonskanalen folk bruker mest tid på, anses den som den viktigste i alle disse landene, unntatt i Malaysia.

Malaysiske og thailandske mobilbrukere er de ivrigste nettbrukerne

Kommunikasjonsmarkedet i Malaysia har allerede endret seg drastisk, og det ser ut til at markedene i Thailand og Serbia snart følger etter.

Thailand og Malaysia er de mest digitale av landene i denne undersøkelsen. Malaysierne er de klart ivrigste brukerne av meldingsapper. Hele 62 % mener at dette er det viktigste kommunikasjonsverktøyet deres. Over 80 % av malaysiske unge mobilsurfere bruker meldingsapper daglig, sammenlignet med 49 % for SMS. I samme undersøkelse fra 2012 var disse tallene omvendt. Den utstrakte bruken av meldingsapper skyldes i stor grad populariteten til WhatsApp. I Thailand er vanlige mobilsamtaler fortsatt den viktigste kommunikasjonsmåten (35 %), men samtaler over internett (32 %) er på nesten samme nivå.

Mest pratsomme – med nye OG tradisjonelle tjenester

Serbia skiller seg ut i denne undersøkelsen på en annen måte enn Malaysia. I Serbia finner man den klart største andelen unge som bruker mobilsamtaler og SMS daglig, og et soleklart flertall (94 %) bruker vanlige mobilsamtaler minst én gang om dagen. Likevel bruker de meldingsapper omtrent like mye som unge i Malaysia og Thailand. 85 % av de unge serbiske mobilsurferne bruker slike apper daglig.

Unge mobilsurfere i Ungarn ligger foran tilsvarende gruppe i Skandinavia og Pakistan når det gjelder daglig bruk av meldingsapper, men de ligger bak Serbia og de asiatiske landene. Selv om mer enn 70 % av unge ungarere bruker meldingsapper daglig, sier nesten halvparten at de mener at vanlige mobilsamtaler den viktigste formen for mobilkommunikasjon.

Nye tjenester øker

Internett-markedet i Pakistan er i utvikling, men tradisjonelle mobilsamtaler og SMS er fortsatt rådende. De unge mobilsurferne i landet har imidlertid gått i bresjen for å ta i bruk de nye mulighetene som byr seg gjennom digital kommunikasjon. Nesten halvparten av de pakistanske deltakerne i undersøkelsen bruker en rekke meldingsapper (Facebook Messenger, WhatsApp og Viber er blant de mest populære), og mer enn en tredjedel bruker nettbaserte tale- eller videosamtaler daglig.

“Dette er første gang Pakistan er med i Digital Frontrunners-undersøkelsen, og vi ser at resultatene i stor grad ligner på de malaysiske svarene fra 2012. Etter hvert som internett-tilgang og smarttelefoner blir mer utbredt kan det hende de pakistanske pionerene følger i fotsporene til de malaysiske i løpet av de neste ett til tre årene”, sier Sandberg.

Foretrekker telekomtjenester

I Norge og Sverige er bruken av internett på mobile enheter svært utbredt, men likevel svarer en stor andel unge at SMS og særlig mobilsamtaler er de viktigste kommunikasjonsverktøyene deres. 38 % av de norske deltakerne og 34 % av de svenske ringer vanlige mobilsamtaler flere ganger om dagen.

“Skandinaviske unge mobilsurfere bruker fortsatt tradisjonelle mobilsamtaler og SMS, til dels fordi disse tjenestene ofte er inkludert i abonnementene deres”, legger Sandberg til. 

Det ser også ut til at skandinavene bruker mindre av kommunikasjonstiden sin på nettbaserte alternativer enn det unge mobilsurfere i andre markeder gjør, med unntak av Pakistan. Bruken av nettbaserte meldingsapper er likevel økende. I Norge svarer 64 % at de bruker meldingsapper minst én gang om dagen, og i Sverige har bruken av meldingsapper økt fra 14 % til hele 55 % de siste tre årene. 

Facebook-familien befester sin posisjon 

Meldingsapper er vinnerne i den digitale verdenen, særlig i de etablerte markedene. Malaysia, Thailand og Serbia er foregangsland for hyppig daglig bruk. Facebook Inc. er den klare lederen, takket være egne tjenester som Facebook Messenger og WhatsApp. Hvem som er den argeste konkurrenten deres, varierer fra land til land. I Serbia er Viber den klart viktigste kommunikasjons-appen, mens Line er størst i Thailand, og WhatsApp dominerer i Malaysia. I Norge har Facebook Messenger nå tatt igjen Snapchat som for 1,5 år siden var den klart mest populære meldingsappen blant unge mobilsurfere.

Selv om nettbaserte meldingstjenester er blitt veldig populære, er SMS fortsatt viktig for unge mobilbrukere i Skandinavia, Pakistan og særlig Serbia.

En ny utfordrer – nettsamtaler

I tillegg til å være ivrige brukere av meldingsapper, er unge mobilbrukere i Thailand storforbrukere av tale- og videosamtaler på internett. Her ligger thaiene på topp blant de undersøkte markedene (henholdsvis 65 % og 52 % daglig bruk). Serberne ligger på en fin annenplass bak Thailand, men foran resten av Europa, når det gjelder daglig bruk av internett-basert tale- (49 %) og videosamtaler (30 %) blant unge.

Overraskende nok er ikke disse tjenestene populære blant unge mobilsurfere i Skandinavia, og faktisk svarer over en tredjedel av deltakerne i Norge og Sverige at de aldri ringer noen via internett fra mobilen (tale eller video). Dette er oppsiktsvekkende siden en så stor andel av markedet bruker smarttelefoner og har tilgang til internett på mobilen. Bare 5 % av norske deltakere bruker videosamtaler hver dag.

Spill, musikk og moro

De unge mobilsurferne bruker mobilen til mange ulike aktiviteter i alle landene som deltok i undersøkelsen. De aller fleste bruker den til å surfe på nettet og kommunisere med andre daglig, men også til å høre på musikk, se på videoer og dele bilder flere ganger i uken.Mobilspill er populært i alle landene, særlig i Thailand, Malaysia og Ungarn.

Hele-22-av-deltakerne-i-Thailand-

Hele 22 % av deltakerne i Thailand handler på internett daglig, sammenlignet med 3 % i Norge. Dette kan skyldes at meldingsappen LINE er populær, og at denne appen også fungerer som en betalingsplattform.

Svenskene er de ivrigste (57 %) på å bruke mobilen til å overføre penger eller til finansielle tjenester hver uke, etterfulgt av Thailand (49 %) og Norge (44 %).  

Pakistan er det eneste landet i undersøkelsen der en større andel av deltakerne bruker mobilen til å kommunisere via internett enn til å surfe. I alle de seks andre landene er surfing den aktiviteten som nesten alle gjør.

E-post

Til tross for at mange antar at sosiale medier tar over for e-post som kommunikasjonsform på internett, brukes e-post på mobilen av mange unge i markedene som ble undersøkt, unntatt i Pakistan. Serbia har den høyeste andelen som bruker mobil e-post flere ganger om dagen (39 %), etterfulgt av Malaysia og Thailand(begge på 33 %), og Ungarn (32%). I Norge (26 %) og Sverige (24 %) har de ganske like e-postvaner, mens bare 1 % av deltakerne i Pakistan bruker e-post flere ganger om dagen. 

Pressekontakt:

Hanne Knudsen,
Director, Media Relations,
Telenor Group
Mobil: +47 90 80 40 15
hanne.knudsen@telenor.com

Om Digital Frontrunners-undersøkelsen:

  • Denne Digital Frontrunners-undersøkelsen er den tredje i rekken utført av Telenors forskningsavdeling.
  • Over 5600 brukere av internett på mobilen, i alderen 16 til 35 år, fra Malaysia, Thailand, Pakistan, Serbia, Ungarn, Sverige og Norge, ble spurt om sine kommunikasjonsvaner i november–desember 2015.
  • Den første Digital Frontrunners-undersøkelsen ble gjennomført i fjerde kvartal 2012 i Malaysia og Sverige.
  • Den andre undersøkelsen ble gjennomført i andre kvartal 2014, og da ble den utvidet til Thailand, Serbia og Norge.

Last ned infographics her