Best i klassen: Finansiell informasjon om Telenor

Telenor ble tildelt priser både i “Åpen klasse” og for “Beste IR-team” da Norske finansanalytikeres forening i dag delte ut Stockman-prisen for 2006. Prisen deles ut hvert år til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere om virksomheten overfor finansmiljø og aksjonærer.

Under en høytidelig seremoni ble prisene overrakt de stolte vinnerne, representert ved IR-direktørene Erling Thune og Tolle Grøterud (bilde vedlagt – se nedenfor). Telenor har vært finalist de siste fire årene, men i år inntok selskapet førsteplassen både i “Åpen klasse” og for “Beste IR-team”. Hild F. Kinder, leder i Norske finansanalytikeres forening, sa at Telenor vant med klar margin og scoret høyt på alle vesentlige punkter. I sin begrunnelse sa juryen at “Telenor utmerker seg spesielt når det gjelder regnskap og noter, at selskapet gir åpen, troverdig og konsistent informasjon og at det er høy informasjonsverdi og god kvalitet på rapporter og pressemeldinger.”

“Dette er en fantastisk belønning for innsatsen vår opp igjennom årene, og et tydelig bevis på at vi har jobbet i riktig retning. Telenor har lagt stor vekt på å rapportere i overensstemmelse med både norske og amerikanske regnskapsprinsipper, samt oppfylle alle krav fra SOA om informasjon og åpenhet. Vi er også fornøyd med at Telenor har nådd høyt opp på etiske indekser som FTSE4good og Dow Jones bærekraftindekser, der vi innehar andreplassen blant telekomselskapene som er rangert. Vi deler prisen og æren med mange kollegaer i Telenor, og lover å opprettholde den høye standarden på rapportering og informasjon også i årene som kommer,” sa Erling Thune, direktør IR.

Telenor er et av verdens største telekomselskaper, med mobiloperasjoner i 13 land i Europa og Asia og over 100 millioner mobilabonnenter. Årlig omsetning i 2005 var nesten 69 milliarder norske kroner.

Telenor har vært notert på Oslo børs (TEL) og Nasdaq (TELN) i New York siden desember 2000.

For ytterligere informasjon om Norske finansanalytikeres forening, se www.finansanalytiker.no

Ytterligere informasjon:

Direktør IR Erling Thune, tlf.: +47909 71969