Axiata, Telenor og Digi signerer avtaler om sammenslåing av Celcom og Digi i Malaysia

KUALA LUMPUR, 21. juni 2021 – Axiata Group Berhad («Axiata»), Telenor og Digi.Com Berhad («Digi») har gjennomført due-dilligence og signert avtaler om sammenslåing av selskapene Celcom Axiata Berhad og Digi i Malaysia.

Den 8. april i år annonserte Axiata og Telenor at de var i forhandlinger om en sammenslåing av deres mobilselskaper i Malaysia. Avtalen som ble signert i dag er en bekreftelse av ambisjonen om å skape en kommersielt sterkere og mer robust digital tjenesteleverandør. Det foreslåtte selskapet vil ha rundt 19 millioner kunder, og bli en ledende malaysisk teleoperatør som er  velposisjonert til å støtte landets digitaliseringsagenda.

På proforma-basis[1] vil det sammenslåtte selskapet ha en omsetning på omtrent 25,9 milliarder kroner, EBITDA på omtrent 11,9 milliarder kroner, driftsresultat etter skatt på omtrent 4,0 milliarder kroner og operasjonell fri kontantstrøm på om lag 8,4 milliarder kroner.

Telenor og Axiata vil være likeverdige partnere med 33,1 prosent eierandel hver i det sammenslåtte selskapet, som vil beholde Digis notering på den malaysiske børsen. Målt i markedsverdi, vil det sammenslåtte selskapet være blant de fem største selskapene registrert på børsen i Malaysia, med en anslått verdi på omtrent 100 milliarder kroner[2].

Gjennomføring av integrasjonsplanlegging vil gi ytterligere informasjon om synergipotensiale og forretningsplaner, men nåværende estimater tilsier et potensiale på rundt 17 milliarder kroner i nåverdi fra kostnads- og investeringssynergier.

Den sammenslåtte enheten vil dra nytte av skala, erfaring, kompetanse og den finansielle styrken til to internasjonale telekomoperatører, kombinert med  markedskunnskapen til to veletablerte lokale aktører. Selskapet vil være unikt posisjonert til å møte den stigende etterspørselen etter digitale tjenester og økende forventinger til bedre tilkobling. Enheten vil være en pådriver for teknologisk utvikling, og gjennom globale partnerskap tilby et bredt spekter av innovative løsninger. Enheten vil også være en drivkraft for digital utvikling når teknologier som 5G, tingenes internett og kunstig intelligens bidrar til å akselerere digitaliseringen i alle samfunnslag.

Det nye selskapet vil over en femårsperiode investere omtrent 500 millioner kroner for å bygge et ledende innovasjonssenter i Kuala Lumpur. Senterets formål er å støtte det digitiale skiftet, utvikle det lokale digitale økosystemet, samt bidra til å gjøre Malaysia til et foregangsland i bruk av det digitale løsninger. Ved å dra nytte av nye muligheter i den digitale økonomien, vil innovasjonssenteret bidra med forskning, utvikling av 5G-tjenester, løfte digitale oppstartsselskaper og støtte Malaysias mål om å fremme et kunnskapsbasert arbeidsmarked.

– Vi har god fremgang i den pågående sammenslåingsprosessen med Telenor og Digi, og opprettholder ambisjonen om å levere et resultat som vil la kundene våre ta del i nasjonens overgang til en digital økonomi. Vi ser frem til å levere verdiskapning, økte valgmuligheter og bidra positivt til samfunnet rundt oss, spesielt når det gjelder å utjevne forskjeller i samfunnet. Vi ønsker også å bistå små og store selskaper med å dra nytte av de nye mulighetene Malaysias raske digitalisering fører med seg, sier Dato Izzaddin Idris, administrerende direktør i Axiata.

– Dersom den videre prosessen og integrasjonen av de to selskapene går som planlagt forventer vi forbedringer i EBITDA og kontantstrømmarginer i den kombinerte enheten. Dette vil være i tråd med forpliktelsen til våre aksjonærer om å maksimere utbytteutbetalingen,  tilføyer Idris.

– Vi ser frem til å samarbeide med Axiata for å realisere potensialet i det nye selskapet. Telekomindustrien er i starten av et spennende digitalt skifte, og ny teknologi kommer til å endre hvordan vi utvikler og leverer tjenester for både privat og offentlig sektor. Med denne sammenslåingen drar vi nytte av samlet kompetanse, finansiell styrke og skala for å levere teknologi, tjenester og løsninger som bedrer våre kunders digitale hverdag, sier Jørgen A. Rostrup, konserndirektør og Asiasjef i Telenor Group.

Som tidligere annonsert, er Axiata og Telenor enige om å nominere Dato’ Izzaddin Idris som styreleder, og Jørgen C. Arentz  Rostrup  som styrets nestleder. I tillegg er Idham Nawawi utpekt til rollen som administrerende direktør og Albern Murty som viseadministrerende direktør i det sammenslåtte selskapet. Selskapet vil hete Celcom Digi.

I lys av Malaysias nasjonale målsetninger vil Axiata og sentrale malaysiske institusjonelle investorer eie mer enn 51 prosent av den nye enheten. Axiata og Telenor understreker at selskapene har et felles ansvar for å sikre de ansattes velferd og sørge for at sammenslåingprosessen ikke fører til ufrivillige nedbemanninger. Det sammenslåtte selskapet vil skape nye muligheter for ansatte til å videreutvikle egen kompetanse og være en del av selskapets verdiskapning og fremtidig vekst.

På transaksjonstidspunktet vil Axiata motta nyutstedte aksjer i Digi som representerer 33,1 prosent av aksjekapitalen til Digi, et kontantvederlag på omtrent 4,2 milliarder kroner,  der omlag 3,6 milliarder vil komme fra Digi som gjeld i det sammenslåtte selskapet. I tillegg vil Telenor betale omtrent 600 millioner kroner som en del av en eierutjevning i henhold til vilkårene for sammenslåingen.

Transaksjonen vil være gjenstand for godkjenning fra respektive aksjonærer i Axiata og Digi, nødvendige regulatoriske godkjenninger og andre vanlige vilkår og betingelser. Den regulatoriske søknadsprosessen er forventet å avgjøre når transaksjonen kan finne sted. Forutsatt nødvendige godkjenninger forventes transaksjonen gjennomført  innen andre Q2 2022.

[1] Basert på utgangen av regnskapsåret 31. desember 2020.

[2] Medregnet utstedelsen av nye ordinære aksjer i Digi.

Pressekontakt:

Tormod Sandstø, Informasjonssjef, Telenor ASA
+47 90 94 32 15 | Tormod.Sandsto@telenor.com