Telenors konsernsjef trekker seg fra VimpelComs styre

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas har i dag varslet VimpelCom Ltd. om at han trekker seg fra styret i selskapet med umiddelbar virkning. Avgjørelsen om å trekke seg er tatt i samråd med styret i Telenor ASA.

VimpelCom Ltd., hvor Telenor har en minoritetsposisjon på 33% og stemmeandel på 43%, er under etterforskning for forhold knyttet til selskapets inntreden i Usbekistan. Telenor ser alvorlig på anklagene og spørsmålene knyttet til korrupsjon. Telenor som minoritetseier vil fortsette å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte selskapets interesser. Ved å gå ut av VimpelComs styre løser Jon Fredrik Baksaas mulige interessekonflikter som kan oppstå under de rådende forholdene. I henhold til VimpelComs vedtekter vil Telenors konserndirektør med ansvar for Europa, Kjell Morten Johnsen, representere to stemmer i VimpelComs styre.

Jon Fredrik Baksaas gikk inn i styret i VimpelCom Ltd. i 2010. Den gangen var det nødvendig for Telenor med tett oppfølging av selskapet gitt at det akkurat var etablert, Telenor hadde betydelig økonomiske interesser i selskapet og det var mange utfordringer i Telenors eierskap i selskapet.

– Jeg går ut av styret i VimpelCom for å kunne fokusere helt og fullt på å ivareta Telenors interesser som eier. Telenor har nulltoleranse for korrupsjon, og som eier i VimpelCom vil vi støtte den pågående etterforskningen, sier Jon Fredrik Baksaas, Konsernsjef i Telenor.

– Styret i Telenor har en grundig og seriøs tilnærming til den pågående etterforskningen i VimpelCom Ltd. Styret har derfor utnevnt en egen komité bestående av styremedlemmer med ansvar for å følge opp utviklingen til selskapet. Ved å gå ut av styret i VimpelCom Ltd., fjernes eventuelle fremtidige interessekonflikter for Telenors konsernsjef, sier Svein Aaser, Styreformann i Telenor ASA.

Kontakt: 

Glenn Mandelid
mobil: 92 66 13 00