Telenor har vunnet frem med sin søknad om mobillisens i Myanmar

Telenor har nådd frem med sin søknad om å få en landsdekkende lisens for telekommunikasjonstjenester i Myanmar. Så snart en siste forhandlingsrunde med myndighetene er gjennomført og lisensen er formelt tildelt vil Telenor raskt bygge ut et moderne mobilnettverk og levere tjenester som folk i hele Myanmar vil få glede av.

– Vi er glade for at Telenor har nådd frem med sin søknad om mobillisens i Myanmar, i sterk konkurranse fra andre operatører. Vi ønsker å takke myndighetene for at vi får mulighet til å støtte landet med å nå de målsettingene de har satt seg og at dette har skjedd gjennom en åpen og effektiv budprosess. Myanmar vil være en viktig pillar i vår vekststrategi i årene fremover og vi skal benytte vår kompetanse til å bygge mobiltjenester for befolkningen i Myanmar på en ansvarlig måte. Nå ser vi frem til å gå inn i de siste lisensforhandlingsrundene med myndighetene om Myanmar, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.

– Telenor er særdeles godt posisjonert til å bygge en moderne og levende mobilindustri i Myanmar. Vi har bygget markedsledende operasjoner i fem andre asiatiske land. Dagens beslutning i Myanmar understreker vår evne til å levere lett tilgjengelige og rimelige mobiltjenester til hele regionen.  Vi ser frem til arbeidet som står foran oss, vel vitende om at telekommunikasjon vil få stor påvirkning på landets sosioøkonomiske utvikling, sier Telenors Asia-sjef Sigve Brekke.

Telenor planlegger å bygge et førsteklasses mobilnett som er klargjort for HSPA og LTE (4G). Nettverket skal ikke stå tilbake for teknologien som er tilgjengelig i resten av verden, og Telenor ser for seg nasjonal dekning i Myanmar innen fem år. Et fullt spekter av tjenester, inkludert tale og data, vil være tilgjengelig i løpet av andre kvartal i 2014. Innføring av teletjenester til Myanmar vil bidra til landets sosiale og økonomiske vekst.

Telenors Myanmar-strategi er basert på fire strategiske pillarer:

  • Bygge et moderne mobilnett med stor geografisk utbredelse
  • Satse på rask vekst i mobilpenetrasjon gjennom hurtig utbygging og tilgjengeliggjøring av rimelige mobiltjenester i hele landet
  • Bli en markedsleder i Myanmar ved å tilby en fullverdig portefølje av tjenester av høy kvalitet til alle
  • Ved å tilby tjenester og kundeservice av høy kvalitet vil vi skape lojalitet og gode relasjoner til våre fremtidige kunder i Myanmar
  • Strategien reflekterer vår visjon om å hjelpe kunder til å få full glede av mobiltjenester i deres daglige liv. Vi skal bygge en mobiloperasjon i verdensklasse i Myanmar på en ansvarlig og åpen måte, sier Sigve Brekke.

I tråd med den offisielle prosessen vil Telenor nå gå inn i en forhandlingsfase med myndighetene i Myanmar med mål om å få utstedt en endelig lisens i løpet av noen måneder. Telenor vil invitere til en medie- og analytikerkonferanse så snart denne prosessen er ferdigstilt.

For mer informasjon:

Glenn Mandelid
Telenor Group region Asia
glenn.mandelid@telenor.com
+66 82 440 1122

Tor Odland
Telenor Group Communications
Tor.odland@telenor.com
+47 9909 0872