Andre kvartal 2013: Forbedret vekst og lønnsomhet

I andre kvartal 2013 var Telenors driftsinntekter 25,7 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 2 prosent. EBITDA før andre poster var 8,86 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 34 prosent, og kontantstrømmen var 5,37 milliarder kroner.

“Telenors geografiske tilstedeværelse omfatter både avanserte og voksende økonomier, som representerer muligheter for vekst og lønnsomhet som vist i andre kvartal. Samtidig er regulatoriske spørsmål fortsatt en utfordring, noe vi har sett spesielt i Bangladesh og India i denne perioden,’’ sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Utsiktene for 2013 opprettholdes

Konsernets organiske inntektsvekst er forbedret fra første kvartal kombinert med sterkere marginer. Med disse trendene opprettholder vi utsiktene for inneværende år,’’ sier Baksaas.

Mer enn fem millioner nye kunder

‘’Telenors kundebase økte med mer enn fem millioner i andre kvartal som følge av sterk vekst i Asia. I Thailand har dtacs nettverksinvesteringer og høye kundevekst resultert i solid inntekstvekst ettersom våre kunder tar i bruk nye tjenester muliggjort gjennom 3G. I Norge og Sverige har vi sett en økning i abonnementsveksten i privatmarkedet som følge av nye datasentriske abonnement,’’ sier Baksaas.

Myanmar og Bulgaria

‘’Telenor nådde nylig frem med sin søknad om å få lisens for telekommunikasjonstjenester i Myanmar. Vi venter nå på at de lokale myndighetene skal ferdigstille lisensvilkårene samt telekomlov.

Vårt oppkjøp av Bulgarias nest største teleoperatør Globul har blitt godkjent av EU-kommisjonen, og jeg ser frem til å ønske våre nye kolleger velkommen i en region som er godt kjent for Telenor,’’ sier Baksaas.

Nytt tilbakekjøpsprogram

‘’Telenors operasjonelle drift og sterke finansielle posisjon muliggjør god avkastning til aksjonærene. Jeg er glad for å kunngjøre at vi igangsetter et nytt tilbakekjøpsprogram tilsvarende ca 1 prosent av utestående aksjer. Tilbakekjøpsprogrammet skal være fullført før generalforsamlingen i 2014,’’ sier Baksaas.

Nøkkeltall

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for andre kvartal 2013 sammenlignet med foregående år:

Andre kvartal Året
(I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) 2013 2012 (Omarbeidet) 2012 (Omarbeidet)
Driftsinntekter 25 747 25 357 101 718
EBITDA før andre inntekter og kostnader 8 857 8 064 32 848
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) 34,4 31,8 32,3
Justert driftsresultat[1] 5 466 4 508 18 446
Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) 21,2 17,8 18,1
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser 3 249 2 067 8 809
Resultat per aksje, i NOK 2,13 1,31 5,63
Investeringer (capex) 3 484 2 959 21 511
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum 3 484 2 904 12 299
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) 13,5 11,5 12,1
Kontantstrøm fra driften[2] 5 374 5 159 20 549
Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp[3] 33 082

[1] Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger

[2]Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum

[3] Netto rentebærende gjeld er definer som rentebærende gjeld eksklusive nåverdien av lisensforpliktelser.

Det henvises til kvartalsrapporten som finnes på https://www.telenor.com/investor-relations/reports/2013/telenors-results-for-the-2nd-quarter-2013/ for mer informasjon.

Kontakt:

Meera Bhatia, Informasjonssjef, tlf:46844959, e-mail:meera.bhatia@telenor.com

Priv. til red.:

Presse- og analytikerkonferanse
I forbindelse med resultatframleggingen vil en presse- og analytikerkonferanse bli avholdt tirsdag 23.juli kl. 0900 i Auditorium Voice, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og konserndirektør økonomi og finans Richard Olav Aa vil legge fram resultatene. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Overføring via Internett og mobiltelefon
Presse- og analytikerkonferansen blir overført over internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen, på https://www.telenor.com/investor-relations/reports/2013/telenors-results-for-the-2nd-quarter-2013/. Under direktesendingen er det mulig å sende inn spørsmål via internett. Det vil også være mulig å følge sendingen direkte eller i opptak på mobiltelefon – send SMS med kodeord expo til 2440 eller +472440 fra utlandet.

Telefonkonferanse og spørsmål
Presse- og analytikerkonferansen kan også høres telefonisk, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen og en spørrerunde i salen. Ring inn i god tid til (+47)23184545. Deltakerne blir bedt om å lese opp sitt navn og selskap til en automatisk telefonsvarer, etterfulgt av # (firkanttast). For å stille spørsmål under spørrerunden, trykk *1 for å stille deg i kø.

Materiale
Kvartalsrapporten og presentasjonene som brukes under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig på https://www.telenor.com/investor-relations/reports/2013/telenors-results-for-the-2nd-quarter-2013/