24 Nov, 2020 11:37 Pressemelding

Telenor investerer for å styrke digitalisering til sjøs

(Arendal, 23. november 2020) Investering i ny teknologi vil styrke den maritime digitaliseringen og åpne nye muligheter for bærekraftig drift og sikker tilkobling på havet.

21 Oct, 2020 07:00 Pressemelding

Gode resultater i tredje kvartal – digitalisering og modernisering driver EBITDA-vekst

(Fornebu, 21. oktober 2020) «Resultatene for tredje kvartal viser styrken i Telenors driftsmodell. Den har gitt oss fleksibilitet og muliggjort driften av samfunnskritiske tjenester i alle våre virksomheter gjennom en usikker tid. Kvartalets resultat påvirkes positivt av akselerert digitalisering og den økte moderniseringstakten i organisasjonen.

16 Jul, 2020 07:00 Pressemelding

Telenor opprettholder kritiske tjenester i en utfordrende tid

(Fornebu, 16. juli 2020) «Både kunder og ansatte har opplevd ekstraordinære utfordringer dette kvartalet. Alle de ni landene hvor Telenor er tilstede har gått gjennom COVID-19-pandemien og opplevd effektene av tiltakene som ble igangsatt for å stoppe den. Vår hovedprioritet har vært å opprettholde samfunnskritiske tjenester og sørge for ansattes trygghet og helse. På tross av disse utfordringene er jeg stolt av at Telenor har gjort store fremskritt. Vi akselererer arbeidet mot automatisk drift, digitale kundereiser og nye måter å jobbe på.

24 Jun, 2020 07:02 Pressemelding
logo
logo

Telenor ASA selger eierandelen i Wave Money

(Fornebu, 24 Juni 2020) Telenor ASA vil selge sine aksjer i Digital Money Myanmar Limited (“Wave Money”) til Yoma Strategic Holdings Ltd.

26 May, 2020 09:00 Pressemelding
logo
logo

Telenor samler virksomheten i Norden for å utnytte vekstmulighetene i regionen

Etableringen av en nordisk hub vil bidra til å styrke viktige vekstområder som 5G, tingenes internett (IoT) og bedriftssegmentet på tvers av Telenors nordiske markeder.

5 May, 2020 15:10 Pressemelding

Fusjonen mellom Viasat Consumer og Canal Digital fullført

I dag ble den tidligere annonserte sammenslåingen av Viasat Consumer og Canal Digital til et nytt joint ventureselskap fullført. De to TV-distributørene er nå blitt én, og det nye selskapet vil hete Allente.

30 Apr, 2020 19:41 Pressemelding

EU godkjenner Joint Venture mellom Canal Digital og Viasat Consumer

EU kommisjonen har i dag godkjent den tidligere annonserte avtalen om å slå sammen Canal Digital, Telenor Groups DTH-virksomheten og Viasat Consumer, DTH virksomheten og den svenske IPTV virksomheten, i et joint venture. Telenor Group og Nordic Entertainment Group vil hver eie 50 % av aksjene i det nye selskapet.

28 Apr, 2020 07:00 Pressemelding

Solide resultater i første kvartal på tross av tidlige tegn til COVID-19-effekter

(Fornebu, 27. april 2020) – Telenor leverer et solid kvartal, og møter det økte behovet for oppkobling i alle markeder. Telenors operasjoner fremstår som robuste i møte med konsekvensene COVID-19 har på resultatene i flere markeder.

7 Apr, 2020 08:00 Pressemelding

Kronikk: Nå har vi alle et større ansvar

Vi står midt i en global pandemi, med uante konsekvenser for samfunnet vårt. Vi som kan må bidra. Nå har vi alle et større ansvar, og vi i Telenor skal bidra der vi kan.

19 Mar, 2020 07:01 Pressemelding

Tone H. Bachke blir ny finansdirektør i Telenor ASA

Fra 1. mai 2020 blir Tone Hegland Bachke (47) finansdirektør og en del av konsernledelsen i Telenor ASA. Bachke er for tiden leder av Group Treasury i Telenor.