23 Oct, 2019 07:00 Pressemelding

Stø kurs på strategiarbeidet fortsetter å gi resultater

(Fornebu, 23. oktober 2019) “Resultatene i tredje kvartal reflekterer at vi fortsetter å levere på strategien, med fokus på vekst, effektivitet og forenkling. Totalt sett leverer konsernet en nesten flat organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter og en reduksjon i organisk EBITDA på 2 prosent justert for prosjektkostnader dette kvartalet og engangseffekter i fjor. Kostnadsnivået er uendret, justert for transaksjonskostnader knyttet til oppkjøpet av DNA og M&A kostnader.

22 Oct, 2019 19:19 Pressemelding

Telenor og NENT slår sammen Canal Digital og Viasat Consumer

(Fornebu / Stockholm, 22. oktober 2019) Telenor og Nordic Entertainment Group (NENT) kunngjør i dag opprettelsen av et nytt selskap som kombinerer Canal Digital og Viasat Consumer (satellitt- og bredbånds-TV¬). Dette vil skape en fremoverlent nordisk TV-distribusjonsvirksomhet og hente synergier i et modent direct-to-home segment (DTH). Telenor og NENT vil hver eie 50 prosent av det nye selskapet.

27 Sep, 2019 09:19 Pressemelding

Telenor kontrollerer nær 95 prosent av finske DNA – starter etablering av nytt nordisk forretningsområde

(Fornebu, 27. september 2019) Etter å ha fullført den første pliktige tilbudsperioden for aksjer i den finske teleoperatøren DNA kan Telenor i dag rapportere et foreløpig eierskap i selskapet på 94,36%, og forlenger tilbudsperioden til 10. oktober. Etter å ha gjennomført to separate transaksjoner med Finda og PHP for oppkjøp av 54 prosent av aksjene i DNA 21. august 2019, ble det utløst offentlig tilbudsplikt for de resterende aksjene i DNA. Ved avslutningen av den pliktige tilbudsperioden 26. september 2019 har Telenor fått en foreløpig aksept rate på nær 95% fra minoritetsaksjonærer i DNA.

6 Sep, 2019 08:36 Pressemelding

Axiata og Telenor velger å avslutte diskusjoner om en mulig sammenslåing

(Fornebu, 6. september 2019) Axiata og Telenor har sammen valgt å avslutte diskusjonene om en mulig sammenslåing av deres telekom- og infrastruktureiendeler i Asia.

21 Aug, 2019 09:36 Pressemelding

Telenor fullfører kjøpet av majoritet i DNA – kunngjør pliktig tilbud på resterende aksjer i DNA

(Fornebu, 21. august 2019) Telenor inngikk den 9. april 2019 separate avtaler med Finda og PHP om kjøp av 54 prosent av aksjene i den finske teleoperatøren DNA for 20,90 euro per aksje, totalt rundt 1,5 milliarder euro (omtrent NOK 15 milliarder). Etter godkjenning fra hovedeiernes generalforsamlinger og nødvendige regulatoriske godkjenninger har transaksjonen i dag blitt gjennomført. DNA vil bli konsolidert i Telenors finansielle rapportering fra 21. august 2019.

20 Aug, 2019 12:05 Pressemelding

Næringslivsledere søker samarbeid med nordiske myndigheter for økt endringstakt for klima og mangfold

(Reykjavik, 20. august 2019): En allianse av nordiske næringslivsledere, «Nordic CEOs for a Sustainable Future» møtte i dag statsministre for de fem nordiske landene for å diskutere en felles tilnærming for å løse verdens bærekraftsutfordringer.

13 Aug, 2019 15:12 Pressemelding

Telenor, NHH og NTNU etablerer nytt kraftsenter for kunnskap skal skape vekst og ny industri

(Arendal 13. august 2019) Landets sterkeste kunnskapsmiljøer forener kreftene for å bidra til digital suksess. NHH, NTNU og Telenor etablerer nå en åpen kompetanse- og samarbeidsarena for digital omstilling og innovasjon.

1 Aug, 2019 08:00 Pressemelding

Endring i styret til Telenor ASA

René Richard Obermann vil fratre som styremedlem i Telenor ASA den første august 2019.

16 Jul, 2019 07:00 Pressemelding

Resultater for første halvår 2019: Fortsetter å levere på strategiske prioriteringer

(Fornebu, 16. juli 2019) «Den strategiske agendaen vi satte for to år siden forsetter å gi resultater i andre kvartal. Selv om den organiske abonnements- og trafikkinntekten gikk ned med 1 prosent, var EBITDA-marginen på 40 prosent og vi hadde positive effekter fra våre moderniseringsprogrammer. Telenors underliggende finansielle resultater var stabile.

2 Jul, 2019 09:00 Pressemelding

Negotia og Telenor overrekker Norges første erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens til digitaliseringsminister Astrup

(Fornebu, 2. juli 2019) Digitaliseringsminister Nikolai Astrup får i dag overlevert en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet av sentrale aktører i norsk næringsliv, med Negotia og Telenor i spissen. Det er første gang man i Norge har utarbeidet en slik felles erklæring. Denne kan danne et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med utvikling av nasjonal strategi for kunstig intelligens.