8 Apr, 2021 07:02 Pressemelding

Telenor og Axiata i samtaler om sammenslåing i Malaysia

(8. april 2021) Telenor Group og Axiata Group Berhad (“Axiata”) er i samtaler om å slå sammen de malaysiske selskapene Digi og Celcom, der begge partene vil ha en eierandel på 33,1 prosent. Det nye selskapet blir en ledende telekomaktør i Malaysia, med kompetansen og størrelsen som kreves for å møte de økende forventningene og kravene fra kunder i et stadig mer digitalt samfunn.

26 Mar, 2021 14:16 Pressemelding
logo
logo

Undersøkelser knyttet til svindel i TMB avsluttet

(Fornebu, 26. mars 2021) I 2019 avdekket den nye ledelsen i Telenor Microfinance Bank (TMB) samarbeid mellom filialansatte og folk utenfor banken for å svindle bankens og dens lånekunder. Bankens påfølgende undersøkelser er avsluttet, og funnene og omfanget er i tråd med tidligere offentliggjorte antagelser. Nødvendige tiltak for å rydde opp, etablere nye rutiner og kontroll er allerede gjennomført, og følges opp videre av ledelsen i banken.

25 Mar, 2021 12:00 Pressemelding

Telenor samler IoT-krefter i møte med 5G-eraen

(Fornebu/Stockholm, 25. mars 2021) Bedrifter på leting etter tingenes internett (IoT)-løsninger i verdensklasse vil oppleve at Telenors nye driftsmodell gir den beste kapasiteten og kompetansen til alle kunder.

17 Mar, 2021 08:30 Pressemelding

Jukka Leinonen skal lede Telenors nordiske forretningsområde på heltid

(Fornebu, 17. mars 2021) Jukka Leinonen, administrerende direktør i den finske teleoperatøren DNA, skal lede Telenors nordiske forretningsområde på heltid fra høsten 2021. Han fortsetter som konserndirektør og som medlem av Telenor ASAs konsernledelse, og rapporterer til Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

6 Feb, 2021 08:10 Pressemelding

Datanettverket i Myanmar er gjenopprettet

Oppdatert 7 februar: Telenor Myanmar har gjenopprettet det landsdekkende datanettverket, etter instruksjon fra Myanmars transport og kommunikasjonsdepartement (MoTC).

2 Feb, 2021 07:00 Pressemelding

Solide resultater i et utfordrende år

(Fornebu, 2. februar 2021) «Året 2020 var preget av den globale pandemien. Til tross for en utfordrende situasjon, har vi akselerert digitaliseringen, sørget for ansattes trygghet og opprettholdt samfunnskritiske tjenester for våre kunder. Telenor rapporterer 2 prosent organisk vekst i EBITDA og en sterk kontantstrøm på 21 milliarder kroner i 2020.

22 Jan, 2021 09:00 Pressemelding

Teknologiske trender i 2021: Digitaliseringen skyter fart under covid-19

(Fornebu, 22. januar 2021) Den enorme digitaliseringsbølgen koronapandemien har fremtvunget fortsetter å skylle innover stadig flere deler av samfunnet i det nye året, spår Telenors forskningsavdeling. Teknologi som bekjemper ensomhet, ‘passordpanikk’, og et fremvoksende fleksibilitetssamfunn er blant de viktigste trendene for 2021.

24 Nov, 2020 11:37 Pressemelding

Telenor investerer for å styrke digitalisering til sjøs

(Arendal, 23. november 2020) Investering i ny teknologi vil styrke den maritime digitaliseringen og åpne nye muligheter for bærekraftig drift og sikker tilkobling på havet.

21 Oct, 2020 07:00 Pressemelding

Gode resultater i tredje kvartal – digitalisering og modernisering driver EBITDA-vekst

(Fornebu, 21. oktober 2020) «Resultatene for tredje kvartal viser styrken i Telenors driftsmodell. Den har gitt oss fleksibilitet og muliggjort driften av samfunnskritiske tjenester i alle våre virksomheter gjennom en usikker tid. Kvartalets resultat påvirkes positivt av akselerert digitalisering og den økte moderniseringstakten i organisasjonen.

16 Jul, 2020 07:00 Pressemelding

Telenor opprettholder kritiske tjenester i en utfordrende tid

(Fornebu, 16. juli 2020) «Både kunder og ansatte har opplevd ekstraordinære utfordringer dette kvartalet. Alle de ni landene hvor Telenor er tilstede har gått gjennom COVID-19-pandemien og opplevd effektene av tiltakene som ble igangsatt for å stoppe den. Vår hovedprioritet har vært å opprettholde samfunnskritiske tjenester og sørge for ansattes trygghet og helse. På tross av disse utfordringene er jeg stolt av at Telenor har gjort store fremskritt. Vi akselererer arbeidet mot automatisk drift, digitale kundereiser og nye måter å jobbe på.