20 Jul, 2021 07:00 Pressemelding

Tilbake til vekst

(Fornebu, 20. juli 2021) «Telenor rapporterer vekst i andre kvartal drevet av sterke resultater i Norden kombinert med en økning i databruk og kundevekst i de asiatiske markedene. Organiske abonnements- og trafikkinntekter økte med 2 prosent. Kombinert med god operasjonell kontroll og fortsatt god fremdrift innenfor moderniseringen av selskapet bidro dette til en organisk vekst i EBITDA på 4 prosent.

8 Jul, 2021 07:00 Pressemelding
logo
logo

Telenor ASA selger Telenor Myanmar til M1 Group

(Fornebu 8. juli, 2021) Telenor har inngått en avtale om å selge 100 prosent av sin mobilvirksomhet i Myanmar til M1 Group for 105 millioner dollar (ca 900 millioner kroner), hvorav 55 millioner dollar (ca 470 millioner kroner) betales over fem år. Avtalen innebærer en antatt selskapsverdi på omtrent 600 millioner USD (ca NOK 5,2 milliarder NOK). M1 Group vil overta alle aksjene i Telenor Myanmar og fortsette driften av selskapet.

1 Jul, 2021 08:00 Pressemelding

Bjørn Ivar Moen ansatt som administrerende direktør i Telenor Sverige

(Fornebu, 1. juli) Allentes administrerende direktør blir leder for Telenors svenske virksomhet fra 1. oktober.

22 Jun, 2021 14:15 Pressemelding

Marvin Halleraker tildelt Telenors kulturpris for 2021

(Fornebu, 22. juni 2021) Den treffsikre, kreative og innflytelsesrike avistegneren hedres med den anerkjente kulturprisen for sine nyskapende og satiriske verker som spenner over tre tiår.

21 Jun, 2021 07:19 Pressemelding

Axiata, Telenor og Digi signerer avtaler om sammenslåing av Celcom og Digi i Malaysia

KUALA LUMPUR, 21. juni 2021 – Axiata Group Berhad («Axiata»), Telenor og Digi.Com Berhad («Digi») har gjennomført due-dilligence og signert avtaler om sammenslåing av selskapene Celcom Axiata Berhad og Digi i Malaysia.

1 Jun, 2021 08:17

Kaaren Hilsen skal lede Telenors nye tårnselskap

(Fornebu, 1. juni) Kaaren Hilsen, nåværende administrerende direktør i Telenor Sverige, er utnevnt til administrerende direktør i Telenor Tower Holding AS fra 1. september 2021.

4 May, 2021 07:00 Pressemelding

Stabile resultater i første kvartal

(Fornebu, 4. mai 2021) «Digitaliseringsreisen til Telenor fortsatte i første kvartal 2021 og bidro til å øke abonnementsbasen med 5 millioner og redusere driftskostnadene med 7%. Til tross for 4% nedgang i abonnements- og trafikkinntekter, gjorde kostnadsreduksjonen at EBITDA kun falt 2%. Fri kontantstrøm endte på 3.8 milliarder kroner.

8 Apr, 2021 07:02 Pressemelding

Telenor og Axiata i samtaler om sammenslåing i Malaysia

(8. april 2021) Telenor Group og Axiata Group Berhad (“Axiata”) er i samtaler om å slå sammen de malaysiske selskapene Digi og Celcom, der begge partene vil ha en eierandel på 33,1 prosent. Det nye selskapet blir en ledende telekomaktør i Malaysia, med kompetansen og størrelsen som kreves for å møte de økende forventningene og kravene fra kunder i et stadig mer digitalt samfunn.

26 Mar, 2021 14:16 Pressemelding
logo
logo

Undersøkelser knyttet til svindel i TMB avsluttet

(Fornebu, 26. mars 2021) I 2019 avdekket den nye ledelsen i Telenor Microfinance Bank (TMB) samarbeid mellom filialansatte og folk utenfor banken for å svindle bankens og dens lånekunder. Bankens påfølgende undersøkelser er avsluttet, og funnene og omfanget er i tråd med tidligere offentliggjorte antagelser. Nødvendige tiltak for å rydde opp, etablere nye rutiner og kontroll er allerede gjennomført, og følges opp videre av ledelsen i banken.

25 Mar, 2021 12:00 Pressemelding

Telenor samler IoT-krefter i møte med 5G-eraen

(Fornebu/Stockholm, 25. mars 2021) Bedrifter på leting etter tingenes internett (IoT)-løsninger i verdensklasse vil oppleve at Telenors nye driftsmodell gir den beste kapasiteten og kompetansen til alle kunder.