Kvinner i Telenor

Telenor arbeider kontinuerlig for forbedret kjønnsbalanse. Derfor har vi flere programmer og initiativer som støtter opp om dette.

Nedenfor kan du lese om noen av dem, ønsker du mer utfyllende informasjon og statistikk, anbefaler vi våre engelske sider.

Det er viktig for oss at våre ansatte gjenspeiler mangfoldet blant våre kunder, derfor ønsker Telenor mangfold blant våre ansatte når det gjelder nasjonalitet, religion og kjønn, blant annet.

Seks måneders fødselspermisjon

I januar 2016 innførte Telenor-konsernet minimum seks måneders betalt fødselspermisjon i alle våre markeder. Denne endringen påvirket spesielt flere av våre asiatiske markeder hvor mødre ikke har rett på lengre, betalt fødselspermisjon. Telenor erfarer at når kvinner stifter familie, er mangelfull fødselspermisjon en medvirkende grunn til at de ikke kommer tilbake til arbeidslivet. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vil du lære mer om ordningen, eller lese historier fra noen av våre ansatte som har benyttet seg av den, se våre engelske sider.

Telenors kvinnenettverk

Alle våre 8 markeder har sine egne kvinnenettverk, kalt Women Inspiration Networks (WIN). Formålet med WIN er å samle flere kvinner med lederpotensiale hvor de kan skape et nettverk blant dem hvor de lærer av hverandre og  utvikler seg profesjonelt. Målet er å forberede flest mulig for fremtidige topplederroller i selskapet. Les mer om WIN på våre engelske sider.