Arbeidsintegrering

Open Mind-programmet handler om å åpne dører og tilby arbeidserfaring til mennesker med ulike funksjonshindringer og ikke-europeiske innvandrere. Arbeidstreningsprogrammet gir deltakerne en unik start på arbeidslivet.